Научен доклад ID 1099 : 2014/2
ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПОЧТИ ЕРМИТОВИ МНОГООБРАЗИЯ С НУЛЕВ ТЕНЗОР НА БОХНЕР

Огнян Касабов

Както е известно, едно Риманово многообразие с размерност n>3 е конформно плоско тогава и само тогава, когато е с нулев тензор на Вайл. Тензорът на Бохнер за Келерово многообразие е дефиниран като формален аналог на този на Вайл. Затова е важно да знаем негови геометрични характеристики. Тук намираме такива за обобщението на тензора на Бохнер за произволно почти Ермитово многообразие.

open/download as PDF
Почти Ермитови многообразия тензор на Бохнер секционна кривина.Almost Hermitian manifolds Bochner curvature tensor sectional curvature.Огнян Касабов

BIBLIOGRAPHY

[1] G. Stanilov: Doktorska disertatsiya. Sofiya, 1977.
( [1] Г. Станилов: Докторска дисертация. София, 1977. )

[2] S. Bochner: Curvature and Betti numbers II. Ann. of Math. 50(1949), 77-93.

[3] G. Ganchev: Characteristic of some classes of almost Hermitian manifolds. SerdicaMath. J., 4(1978), 19-23.

[4] G. Ganchev: Almost Hermitian manifolds similar to the complex space forms.C. R. Acad. Bulgare Sci., 32(1979), 1179-1182.

[5] G. Ganchev: Conformal type and Bochner tensors for almost Hermitian manifolds. C. R. Acad. Bulgare Sci., 34(1981), 1065-1068.

[6] G. Ganchev: On Bochner curvature tensors in almost Hermitian manifolds. Pliska Stud. Math. Bulgar., 9(1987), 33-43.

[7] R. S. Kulkarni: Curvature structure and conformal transformations. Bull. Amer. Math. Soc., 75(1969), 91-94.

[8] J. A. Schouten: Ricci-calculus. Springer-Verlag, Berlinand New York, 1954.

[9] Fr. Tricerri, L. Vanhecke: Curvature tensors on almost Hermitian manifolds. Trans. Amer. Math. Soc., 267(1981), 365-398.

[10] L. Vanhecke, K. Yano: Almost Hermitian manifolds and the Bochner curvature tensor. Kodai Math. Sem. Rep., 29(1977), 10-21.

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките