Научен доклад ID 1096 : 2014/2
ИЗПОЛЗВАНЕ НА СОЛАРНИ ПАНЕЛИ В ОРАНЖЕРИЙНОТО ПРОИЗВОДСТВО

Борислава Манчева – Велкова

В статията е даден кратък преглед на оранжерийното производство в България и проблемите стоящи пред отрасъла.

Направена е класификация на видовете оранжерии, както и материалите за тяхното изпълнение. Разгледани са съоръженията за създаване на оптимален микроклимат за растенията. Акцентира се на перспективите за изграждане на енергийно независими комплекси, на базата на възобновяеми енергийни източници. Това са и приоритетите на европейското законодателство. Дадени са примери в други страни, както и новостите и тенденциите на развитие. Устойчивата архитектура при проектиране на оранжериите е бъдещето, както и „зелената архитектура“.

Всеки наш производител, според възможностите си и след технико-икономичен доклад, може да вземе правилното решение.


соларни панели оранжерийно производство енергийна ефективност „зелена архитектура“solar panels greenhouse production energy efficiency sustainable or “green” architectureБорислава Манчева – Велкова

BIBLIOGRAPHY

[1] Direktiva 2010/31/ES na Evropeyskiya parlament i na saveta ot 19 may 2010 g. otnosno energiynite harakteristiki na sgradite.
( [1] Директива 2010/31/ЕС на Европейския парламент и на съвета от 19 май 2010 г. относно енергийните характеристики на сградите. )

[2] Ilieva Yu., Arhitekturno integrirane na fotovoltaichni moduli pri pokrivi s metalni pokrivki, XIII mezhdunarodna nauna konferentsiya VSUʹ2013, s.III 68-69
( [2] Илиева Ю., Архитектурно интегриране на фотоволтаични модули при покриви с метални покривки, XIII международна науна конференция ВСУʹ2013, с.III 68-69 )

[3] Mancheva B., Agrarni sgradi i kompleksi, kniga podgotvena za pechat, s. 130 – 131
( [3] Манчева Б., Аграрни сгради и комплекси, книга подготвена за печат, с. 130 – 131 )

[4] Moskov I., Agrarni sgradi, 1981g., s.161-169.
( [4] Москов И., Аграрни сгради, 1981г., с.161-169. )

[5] Ministerstvo na zemedelieto i hranite, otdel „Agrostatistika“.
( [5] Министерство на земеделието и храните, отдел „Агростатистика“. )

[6] Neufert E. Bauentwurfslehre. Braungschweig/Wiesbaden, 2008 , ISBN 978-954-685-702-6, с.428

[7] Stokova borsa.com/product_php

[8] www.debetsschalke.com

[9] www.fizyka.net.pl

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките