Научен доклад ID 1010 : 2014/3
МАТЕМАТИЧЕСКИ МОДЕЛ НА ХИСТЕРЕЗИС

Данаил Йовчев Данаилов

Протичането на хистерезисния процес все още не е намерило задоволително теоретично обяснение. Това се отнася както за линейна, така и за нелинейна магнитна характеристика . Реално процеса протича не по магнитната характеристика, а по хистерезисни цикли, чиито траектории са функция на основната магнитна крива, но зависят и от скоростите на изменение на индукцията и интензитета , както и от активните съпротивления на магнитния материал и на намотката . Предлага се модел, отчитащ тези фактори, който отразява реално протичащите процеси.


магнитни вериги хистерезис преходни процеси нелинейни веригиmagnetic circuits hysteresis transient processes nonlinear circuitsДанаил Йовчев Данаилов

BIBLIOGRAPHY

[1] Danailov D. Y., Teoriya na elektromagnitniya histerezis, „Mehanika, Transport, Komunikatsii”, tom 11, № 2, 2013 g., http://www.mtc-aj.com
( [1] Данаилов Д. Й., Теория на електромагнитния хистерезис, „Механика, Транспорт, Комуникации”, том 11, № 2, 2013 г., http://www.mtc-aj.com )

[2] Kollar M., The Preisach model ( 1935 ) presented in 2007, Advanced Aspects of Teoretiacal Electrical Engeneering, Sozopol ’2007, pp. 154-165, 2007, Bulgaria

[3] Danailov D. Y., Matematichen model za simulirane na dinamichen fero-magniten histerazis, Yubileyna nauchna sesiya’96, „115 godini VVMU „N. Y. Vaptsarov”, 8 9.05.1996 g., gr. Varna.
( [3] Данаилов Д. Й., Математичен модел за симулиране на динамичен феро-магнитен хистеразис, Юбилейна научна сесия’96, „115 години ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”, 8 9.05.1996 г., гр. Варна. )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките