Научен доклад ID 934 : 2014/1
ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ОГЪВАЩИТЕ МОМЕНТИ И НАПРЕЧНИТЕ СИЛИ ОТ ТОВАРЕН МОДЕЛ LM1 СПОРЕД EN 1991-2

Веселин Славчев

В настоящият доклад е представен бърз метод за изчисляване на ефектите от товарния модел LM1 според EN 1991-2. За изчисленията е използван методът с използване на линии на влияние. Огъващите моменти и напречните сили за най-често изследваните сечения могат да бъдат лесно изчислявани с помощта на таблици.

open/download as PDF
огъващи моменти напречни сили EN 1991-2 товарен модел LM1.bending moments shear forces EN 1991-2 traffic load model LM1.Веселин СлавчевBibliography

[1] EN 1991-2 Eurocode 1: Actions on structures - Part 2: Traffic loads on bridges.

[2] Slavchev V., Fast calculation model for EN 1991-2 Load Model 1 using equivalent uniform loads, 1st Virtual International Conference on Advanced Research in Scientific Fields (ARSA-2012), December 3 – 7, 2012,p.p. 1894 – 1897.

[3] Safronov V. and Slavchev V., Analysis about the size of bending moments in beam superstructure bridges with different spans and transversal stiffness from loads according Standards published in different periods of time in Bulgaria, International Scientific Conference VSU"2004, May 20 – 22, 2004, Sofia, Bulgaria, Vol. 2, p.p. 171 – 177.

[4] Vasilev L., Calculation of load effects in a bridge superstructure under different load models, 14th International Scientific Conference VSU"2014, June 5 – 6, 2014, Sofia, Bulgaria, Vol. 2, p.p. 219 – 224.

[5] Славчев В., Проектиране на мостови пътни плочи – ръководство за проектиране, София 2014, ISBN: 978-954-331-051-7.