Научен доклад ID 2307 : 2022/3
НАБИРАНЕ НА ГРУПАЖНИ ПРАТКИ. ПЛАН ЗА ПРЕВОЗВАНЕ НА ГРУПАЖИ

Юлия Варадинова, Симона Ангелова

Развитието на съвременния пазар и динамично променящата се пазарна среда поставят фирмите в условия на конкуренция, при които увеличението на ефективността и използването на всички източници на конкурентно предимство е основна и единствена възможност за оцеляването им.

Глобализацията на световната икономика, увеличаването на броя на транснационалните асоциации, съвместните предприятия, стратегическите съюзи и развиващите се бизнес партньорства налагат необходимостта от търсене на концепции и компетенции, в които предприятието е не само предпочитано, но и максимално рентабилно. Изборът и изграждане на ефективни вериги за доставки е ключов фактор за висока конкурентност на пазара. Групирането на товарите е един от начините за намаляване на разходите при превозите.

В доклада е разгледана важността на групажите за ефикасно придвижване на стоките. Представени са видовете групажи и групажните линии. Разгледан е плана за превозване на групажите с цел постигне на максимална ефективност.


групажни пратки план за превоз верига за доставка спедиция логистика транспорт.group shipments transportation planning supply chain forwarding logistics transportation.Юлия Варадинова Симона Ангелова

BIBLIOGRAPHY

[1] glossaire-international.com

[2] GEFCO - Global logistics - International logistics

[3] Perceval-Express | Transport Express Et Sur Mesure France Et Europe

[4] Pier Lone. Tehnichesko i organizatsionno prerazpredelyane na mrezhi za saobshteniya v teritoriite. Transportna infrastruktura. Parizh-Iztochen universitet, 2018 g
( [4] Пиер Лоне. Техническо и организационно преразпределяне на мрежи за съобщения в териториите. Транспортна инфраструктура. Париж-Източен университет, 2018 г )

[5] Transporteur : transport France & international | MCE Express

[6] Borisov A., Berov T., Optimizirane tehnologiyata na rabota i tehnicheskata saorazhenost na vzaimodeystvashtite sistemi v spetsializirani terminali, 2019, Mehanika Transport Komunikatsii, Tom 17,Broy,3,stranitsi, I-38..I-44.
( [6] Борисов А., Беров Т., Оптимизиране технологията на работа и техническата съоръженост на взаимодействащите системи в специализирани терминали, 2019, Механика Транспорт Комуникации, Том 17,Брой,3,страници, I-38..I-44. )

[7] Berov Т., Implementing the Google Maps Api to improve Vehicle Routing Problem: distance/traveltime matrix.XVII SCIentific-expert conference in Railways ‘Railcon’16’. 2016. 13-14.10.2016,Nis, SERBIA, ISBN 978-86-6055-086-8, pp 77 – 80

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките