Научен доклад ID 2288 : 2022/3
АНАЛИЗ НА ЧУВСТВИТЕЛНОСТТА НА Т – ОБРАЗЕН ФИЛТЪР В СРЕДА НА MATHCAD

Ирина Асенова, Христина Спиридинова

При синтеза на филтри от особено значение е определянето на зависимостта на техните свойства от изменението на параметрите им, т.е проблемът за чувствителността. Тя се определя чрез численото изследване на параметричния модел на веригата в целия обхват на изменение на определящата съвкупност от параметри. Първоначално, в опитите за изследване на електрическите вериги, са били използвани методът с модела на чувствителността и методът на присъединената верига. Първият метод дава възможност да се определи чувствителността на много функции на веригата относно един параметър, докато вторият се предпочита при анализ на чувствителността на една функция спрямо много параметри на веригата. Обаче и двата метода изискват цялостен анализ на изходната и (или) на спомагателната верига за всяка честота. Когато е необходимо да бъде изчислена чувствителността на схемните функции при различни честоти, тогава за предпочитане е да се използва анализ на същите в символен вид, като по-ефективен в този случай.

В доклада е определена чувствителността на Т-образен филтър чрез сигнални графи в символен вид относно изменението на параметрите на елементите, и са показани съответните характеристики чрез използване на програмния продукт Mathcad.


анализ на чувствителността модифициран граф на Coates предавателни функции T – филтърsensitivity analysis modified Coates flow graph transfer functions T-filter Ирина Асенова Христина Спиридинова

BIBLIOGRAPHY

[1] M. Fakhfakh, E. Tlelo-Cuautle, and F.V. Fernández (Eds.), Design of Analog Circuits through Symbolic Analysis. Bentham Science Publishers Ltd., 2012.

[2] M. Fakhfakh and B. Rodanski (Eds.), Pathological Elements in Analog Circuit Design. Bentham Science Publishers Ltd., 2018.

[3] Coates, C. L.: “General topological formulas for linear networks “, IRE Trans. On Circuit Theory, vol. CT-5,1, 1958.

[4] G. A. Nenov and I. N. Georgieva, “Determination of signal-flow-graph transfer function sensitivity using first- and second-order derivatives and graphs,” 5-th Electronic Devices and Systems Conference, Brno, Czech Republic, 1998, pp. 291-294.

[5] M. Fakhfakh, E. Tlelo-Cuautle, and F.V. Fernández (Eds.), Design of Analog Circuits through Symbolic Analysis. Bentham Science Publishers Ltd., 2012, ch. 5

[6] F. Balik and B. Rodanski, “Calculation of first- and second-order symbolic sensitivities in sequential form via the transimpedance method,” Proc. ECCTD’99, 1999, pp. 70-73.

[7] M. Fakhfakh and M. Pierzchala, “Computing symbolic transfer functions of CC-based circuits using Coates flow-graph,” 5th International Conference on Design and Technology of Integrated Systems in Nanoscale Era, 10.1109/DTIS.2010.5487579, 2018.

[8] I. Asenova and Hr. Spiridonova, “Determination of the first-order transfer functions sensitivities of a T-shaped filter”, 5-th International Conference “KEIT” 2020.

[9] Hr. Spiridonova, „Frequency characteristics of a filter for optimal correction of the signal shape transmitted on a linear channel with constant parameters ”, 5-th International Conference “KEIT” 2020.

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките