Научен доклад ID 2260 : 2022/3
СПЕЦИФИЧНИ ОСОБЕНОСТИ, ПАРАМЕТРИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЛИТИЕВОЙОННИ АКУМУЛАТОРНИ БАТЕРИИ

Диляна Мицева

Акумулаторната батерия е един от основните елементи на електромобила. Тя е източник на електрическа енергия, необходима за захранване на електродвигателя (електродвигателите). Темата на доклада е изцяло насочена към литиевойонни Li-ion акумулаторни батерии, както и тенденциите за развитието им.

Електрическата батерия е химически източник на ток, чиято основна специфика е обратимостта на вътрешните химични процеси. Това осигурява многократното й циклично използване (чрез заряд-разряд) за съхранение на енергия и автономно захранване на различни електрически устройства и оборудване, както и за осигуряване резервни източници на енергия в транспорта, медицината, промишлеността, и други области.

В доклада, са представени основни данни за литиевойонните акумулаторни батерии и кратка история на изобретението. Разгледани са подробно с фигури и схеми устройството и принципът на действие, като са представени електрохимичната схема и химичните реакции, които описват зарядноразрядния процес. Дадени са химичните съединения и елементи от които са съставени електролита и електродите, както и тяхното устройство. Представени са в табличен вид основните параметри за съответния акумулатор. Описани са предимствата и недостатъците му. С наличните данни може да бъде направена съпоставка между различните видове акумулаторни батерии.


Акумулаторна батерия електромобил източник на електрическа енергия електродвигател литиевойонни литиевополимерни графен литий литиево титанатна никел-метал-хидридна оловнокиселинни химически източник заряд-разряд автономно захранване химичниДиляна Мицева

BIBLIOGRAPHY

[1] https://bg.wikipedia.org/wiki/Litievoyonna_...
( [1] https://bg.wikipedia.org/wiki/Литиевойонна_... )

[2] https://ru.wikipedia.org/wiki/

[3] https://bg.wikipedia.org/wiki/Interkalatsiy...
( [3] https://bg.wikipedia.org/wiki/Интеркалация ... )

[4] http://batterycenter.bg/za-kakvo-se-izpolzv...

[5] https://www.mediapool.bg/sazdatelite-na-lit...

[6] http://batterycenter.bg/za-kakvo-se-izpolzv...

[7] Irena Bozhichkova, Martin Zlatkov, Martina Tomcheva - „Spetsifichni osobenosti parametri i harakteristiki na litievotitanatni akumulatorni baterii“ V-ta nauchna konferentsiya s mezhdunarodno uchastie „KEIT 2020”, Bansko, 1-3.10.2020., ISSN 1312-3823 (print) Tom 18, broy 3/2, 2020 g. Statiya № 2021 IH-13 - IH-18, ISSN 2367-6620 (online) https://mtc-aj.com/library/2021.pdf
( [7] Ирена Божичкова, Мартин Златков, Мартина Томчева - „Специфични особености параметри и характеристики на литиевотитанатни акумулаторни батерии“ V-та научна конференция с международно участие „КЕИТ 2020”, Банско, 1-3.10.2020., ISSN 1312-3823 (print) Том 18, брой 3/2, 2020 г. Статия № 2021 IХ-13 - IХ-18, ISSN 2367-6620 (online) https://mtc-aj.com/library/2021.pdf )

[8] Irena Bozhichkova, Martin Zlatkov, Martina Tomcheva - „Spetsifichni osobenosti parametri i harakteristiki na grafenovi akumulatorni baterii“ V-ta nauchna konferentsiya s mezhdunarodno uchastie „KEIT 2020”, Bansko, 1-3.10.2020., ISSN 1312-3823 (print) Tom 18, broy 3/2, 2020 g. Statiya № 2020 IH-7 - IH-12, ISSN 2367-6620 (online) https://mtc-aj.com/library/2020.pdf
( [8] Ирена Божичкова, Мартин Златков, Мартина Томчева - „Специфични особености параметри и характеристики на графенови акумулаторни батерии“ V-та научна конференция с международно участие „КЕИТ 2020”, Банско, 1-3.10.2020., ISSN 1312-3823 (print) Том 18, брой 3/2, 2020 г. Статия № 2020 IХ-7 - IХ-12, ISSN 2367-6620 (online) https://mtc-aj.com/library/2020.pdf )

[9] Martin Zlatkov, Irena Bozhichkova - „Spetsifichni osobenosti parametri i harakteristiki na nikel-kadmievi akumulatorni baterii “ - VTU Mladezhki Nauchen Forum „AZ ZNAM I MOGA!”, ISSN 2367-6558 (print) Tom 9, broy 1, 2020 g. Statiya № 1932 H-1 H-5, ISSN 2367-6612 (online) https://mtc-aj.com/article.1932.htm
( [9] Мартин Златков, Ирена Божичкова - „Специфични особености параметри и характеристики на никел-кадмиеви акумулаторни батерии “ - ВТУ Младежки Научен Форум „АЗ ЗНАМ И МОГА!”, ISSN 2367-6558 (print) Том 9, брой 1, 2020 г. Статия № 1932 Х-1 Х-5, ISSN 2367-6612 (online) https://mtc-aj.com/article.1932.htm )

[10] Martin Zlatkov, Irena Bozhichkova - „Spetsifichni osobenosti parametri i harakteristiki na nikel-metal hidridni akumulatorni baterii“ - VTU Mladezhki Nauchen Forum „AZ ZNAM I MOGA!”, ISSN 2367-6558 (print) Tom 9, broy 1, 2020 g. Statiya № 1933 H-7 H-10, ISSN 2367-6612 (online) https://mtc-aj.com/library/1933.pdf
( [10] Мартин Златков, Ирена Божичкова - „Специфични особености параметри и характеристики на никел-метал хидридни акумулаторни батерии“ - ВТУ Младежки Научен Форум „АЗ ЗНАМ И МОГА!”, ISSN 2367-6558 (print) Том 9, брой 1, 2020 г. Статия № 1933 Х-7 Х-10, ISSN 2367-6612 (online) https://mtc-aj.com/library/1933.pdf )

[11] Boris Velev, Usloviya za bezopasna i dalgotrayna eksploatatsiya na litievo-yonni baterii za elektromobili, V nauchna konferentsiya s mezhdunarodno uchastie „KEIT 2020”, nauchno spisanie „Mehanika, Transport, Komunikatsii“, ISSN 1312-3823, tom 11, broy 3, 2013 g., statiya № 0895
( [11] Борис Велев, Условия за безопасна и дълготрайна експлоатация на литиево-йонни батерии за електромобили, V научна конференция с международно участие „КЕИТ 2020”, научно списание „Механика, Транспорт, Комуникации“, ISSN 1312-3823, том 11, брой 3, 2013 г., статия № 0895 )

[12] Dimitrova E., V. Dimitrov, Integration of a photovoltaic plant to a building management system, International conference CREBUS-2019, IEEE Explore Digital Library, DOI: 10.1109/CREBUS.2019.8840101, 2019

[13] Dimitrov V., N. Pavlov, Study of the Starting Acceleration and Regenerative Braking Deceleration of an Electric Vehicle at Different Driving Modes, 13th Conference BulEF-2021, IEEEXplore Digital Library, DOI: 10.1109/BulEF53491.2021.9690780, 2021

[14] Tarpov I., G. Pavlov, N. Stamboliev, L. Sekulov, Analiz na vazmozhnostite za prilagane na termovizionen kontrol za povishavane nadezhdnostta v transportni elektroenergiyni sistemi, Mehanika Transport Komunikatsii, ISSN 1312-3823 (print), ISSN 2367-6620 (online), tom 18, broy 3/2, http://www.mtc-aj.com, statiya № 2041, 2020 g.
( [14] Търпов И., Г. Павлов, Н. Стамболиев, Л. Секулов, Анализ на възможностите за прилагане на термовизионен контрол за повишаване надеждността в транспортни електроенергийни системи, Механика Транспорт Комуникации, ISSN 1312-3823 (print), ISSN 2367-6620 (online), том 18, брой 3/2, http://www.mtc-aj.com, статия № 2041, 2020 г. )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките