Научен доклад ID 2256 : 2022/3
СТЪКЛОВЪГЛЕРОДНИ ПОКРИТИЯ ВЪРХУ ТИТАНОВИ СПЛАВИ ЗА ПРИЛОЖЕНИЯ В КОСМИЧЕСКИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ

Димитър Теодосиев, Анна Бузекова-Пенкова

Титановите сплави са основни материали, използвани в многобройните космически проекти, с цел решаване на сложни научни и приложни задачи, при изследване на околоземното пространство. Условията в открития космос налагат специфични технологични изисквания към материалите, от които са изработени космическите ракети, спътници, орбитални станции и научната апаратура, монтирана върху тях. В тази работа са представени и дискутирани резултати от проведени научни експерименти, с използване на елементи от титанови сплави, с покрития от стъкловъглерод, в спътникови прибори, за измерване на постоянни и променливи електрични полета. Анализа на представените резултати от проведен технологичен експеримент на борда на Международната Космическа Станция (МКС), за изследване влиянието на продължителния престой на стъкловъглеродни покрития в открития космос, върху техните механични и физико-химични характеристики, доказват техните изключителни качества и възможности за приложения при работа в екстремни условия, свързани с висок вакуум, резки температурни промени, потоци електрони и йони с висока енергия, галактичните космични лъчи, микрометеорити и други.


титанови сплави стъкловъглеродни покрития космически експериментиTitanium alloys glass carbon coatings space experimentsДимитър Теодосиев Анна Бузекова-Пенкова

BIBLIOGRAPHY

[1] Fahleson U., Theory of electric field measurements conducted in the magnetosphere with electric probes, Space Sci.Rev., v.7, p.238, 1967. ]2] Boyd R.L., Measurement of electric field in the ionosphere and magnetosphere, Space Sci.Rev., v.7, p.230, 1967.

[3] Fahleson U.V., M.C. Kelly and F.S. Mozer, Investigation of the operation of a DC electric field detector, Planet.Space Sci., v.18, pp.1551-1561, 1970.

[4] Mozer F.S., Analyses of techniques for measuring DC and AC electric fields in the magnetosphere, Space Sci.Rev., v.14, No2, p.272, 1973.

[5] Teodosiev D., N. Isaev., Physicochemical Properties of Probes for Measuring Electric Fields in the Near-Earth Plasma, Chem. Phys. Reports, vol. 19(6), p. 1165-1175, 2001.

[6] Maynard N.C., E.A. Bielecki, H.F. Burdick, Instrumentation for vector electric field measurements from DE-B, Space Sci. Instr., v.5, p. 523, 1981.

[7] Shawhan S. D., D. A. Gurnet, D.L. Odem, The plasma wave and quasy-static electric field instrument (PWI) for DINAMICS EXPLORER-A, Space Sci. Instr., v.5, p.535, 1981.

[8] Teodosiev D., G. Stanev, G. Galev, S. Neichev, P. Pushchaev, Spherical probes for measurements of electric fields on the INTERBALL-2 satellite in the IESP-2M instrument, Cosmic Research, v.38 (6), pp. 574-578, 2000.

[9] Teodosiev D.K., I.D.Pechenyakov, Y.S.Georgiev, P.A.Petrov, R.P.Dobrev, R.V.Valov, G.A.Stanev, Metod za impregnirane i pokrivane na poryozni ogneoporni materiali sas staklovaglerod, Avtorsko svidetelstvo № 31847, MKP S 04 35/84, 1982g.
( [9] Теодосиев Д.К., И.Д.Печеняков, Й.С.Георгиев, П.А.Петров, Р.П.Добрев, Р.В.Вълов, Г.А.Станев, Метод за импрегниране и покриване на порьозни огнеопорни материали със стъкловъглерод, Авторско свидетелство № 31847, МКП С 04 35/84, 1982г. )

[10] Buzekova - Penkova Anna, Rumen Nedkov, Georgi Stanev, Stanislav Klimov, Valeriy Grushin, Yuliyan Karadzhov, Dimitar Teodosiev (2017) Tehnologichen eksperiment „Obstanovka“ na borda na Mezhdunarodnata kosmicheska stantsiya, Spisanie na BAN 5/2017, nauchen razdel, str. 22 - 26, ISSN 0007-3989
( [10] Бузекова - Пенкова Анна, Румен Недков, Георги Станев, Станислав Климов, Валерий Грушин, Юлиян Караджов, Димитър Теодосиев (2017) Технологичен експеримент „Обстановка“ на борда на Международната космическа станция, Списание на БАН 5/2017, научен раздел, стр. 22 - 26, ISSN 0007-3989 )

[11] Neychev S., A. Buzekova, G. Galev, Z. Zhekov, I. Ivanov, R. Nedkov, P. Gramatikov, G. Stanev, D. Teodosiev, L. Todorieva, S. Klimov, L. Belyakova, A. Belikova, V. Grushin, D. Novikov, V. Myagkih, A. Anev, N. Baruh, A. Boneva, D. Buchvarov, O. Lapshina, V. Osipov, Measuring the potential of the body of ISS: Apparatus and first results, Proceedings on SES 2013, ISSN 1313 – 3888, стр. 15-23, 2014.

[12] Teodosiev D., B. Boychev, G. Galev, Vl. Boychev, Metod i realizatsiya na datchikova chast na pribori za izmervane na kvazipostoyanni i promenlivi elektrichni poleta ot borda na mikrospatnitsi Kompas, Predvesnik-E i Magion, Sbornik dokladi ot Yubileyna nauchna sesiya “110 godini Vazduhoplavane v Balgariya” 25-26.04.2002 g. VNVU “Georgi Benkovski”, tom 2. str. 358 – 371, 2002.
( [12] Теодосиев Д., Б. Бойчев, Г. Галев, Вл. Бойчев, Метод и реализация на датчикова част на прибори за измерване на квазипостоянни и променливи електрични полета от борда на микроспътници Компас, Предвесник-Е и Магион, Сборник доклади от Юбилейна научна сесия “110 години Въздухоплаване в България” 25-26.04.2002 г. ВНВУ “Георги Бенковски”, том 2. стр. 358 – 371, 2002. )

[13] Teodosiev Dimitar, Anna Bouzekova – Penkova, Korneli Grigorov, Rumen Nedkov, Georgi Stanev, Peter Tzvetkov, Boyko Tsyntsarski, Angelina Kosateva, Stanislav Klimov, Valery Grushin (2021) Structural and mechanical properties of glass-carbon coatings after an extended stay on the international space station, Comptes rendus de l’Acade`mie bulgare des Sciences, Vol 74, No 2, pp. 197 - 206, ISSN 1310–1331,

[14] Stanev G., M. Petrunova, D. Teodosiev, I. Kutiev, K. Serafimov, S. Chapkunov, V. Chmyrev, N. Isaev, P. Pushchaev, I. Pimenov and S. Bilichenko, An instrument for DC electric field and AC electric and magnetic field measurements aboard “IntercosmosBulgaria-1300” satellite, Adv.Space Res., v.2, No7, pp.43-47, 1983.

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките