Научен доклад ID 2248 : 2022/3
АНАЛИЗ НА КОНСТРУКТИВНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ НА ПОДКРАНОВ РЕЛСОВ ПЪТ И ВЛИЯНИЕТО ИМ ВЪРХУ ТЕХНИЧЕСКОТО МУ СЪСТОЯНИЕ

Коста Костов

При дългогодишна експлоатация на един подкранов релсов път със стандартни конструктивни елементи – релси, твърда подрелсова основа, междинни и наставови релсови скрепления, то същите следва да бъдат технически годни и размерите им да не бъдат по-малки от нормативно изискуемите такива.

Настоящият доклад е изследвал влиянието на описаните елементи от подкрановия релсов път и влиянието им като цяло върху техническата пригодност само при мостови и портални подкранови релсови пътища. При съществуващите други видове подкранови пътища – монорелсови, висящи кранове носещите конструктивни елементи най-често са двойно „Т“ профилни стоманени греди и различен начин на свързване между тях.

Същото изследване е особено важно при проверка на моментното текущо техническо състояние на мостовите и порталните подкранови пътища при непрекъсната експлоатация на крановете по тях с цел да се избегнат инциденти и/или произшествия с крановете, като дерайлирания, вследствие натрупване през годините на отделни неизправности и дефекти, като: счупване на релса, липса на междинни или настовови релсови скрепления, разхлабени гайки към болтовите връзки, големи недопустими износвания – вертикални и странични по главата на релсата, съчетана с корозия по всички метални елементи.

Цитираните неизправности, получаващи се по време на експлоатация на подкрановите релсови пътища с конвенционални конструктивни елементи, водят до влошаване основните геометрични параметри на релсовия път по ниво и спрямо съосието между двете релси.


Подкранов релсов път релси релсови скрепления метални планки настави подрелсова основаcran railroad rail steel plateanchor bolt level track- basedКоста Костов

BIBLIOGRAPHY

[1] „Naredba za bezopasnata eksploatatsiya i tehnicheskiya nadzor na povdigatelni saorazheniya“, prieta s PMS №199 ot 10.09.2010g., v sila ot 18.10.2010g., izm. i dop. DV. br.10 ot 5 Fevruari 2021g.,
( [1] „Наредба за безопасната експлоатация и техническия надзор на повдигателни съоръжения“, приета с ПМС №199 от 10.09.2010г., в сила от 18.10.2010г., изм. и доп. ДВ. бр.10 от 5 Февруари 2021г., )

[2] GOST 4121-96 „Mezhgosudarstvennyy standart – Relsy kranovyye – Tehnicheski usloviya“, Mezhgosudarstvennyy sovet po standartizatsii, metrologii i sertifikatsii, Minsk“,
( [2] ГОСТ 4121-96 „Межгосударственный стандарт – Рельсы крановые – Технически условия“, Межгосударственный совет по стандартизации, метрологии и сертификации, Минск“, )

[3] Kostov, T.D., Totev, Y.I. „Zhelezopatno stroitelstvo“, UASG, Sofiya, 1991g.
( [3] Костов, Т.Д., Тотев, Й.И. „Железопътно строителство“, УАСГ, София, 1991г. )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките