Научен доклад ID 2236 : 2022/3
МЕТОД ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА РЕСУРС ОТ ИЗНОСВАНЕ НА КОЛООСИ ОТ ПЪТНИЧЕСКИ ВАГОНИ

Ваньо Ралев, Добринка Атмаджова

Вагонните колооси, като елементи от ходовата част на подвижния железопътен състав (ПЖПС) са главните и отговорни части за осигуряване надежден и безопасен транспортен процес. От конструкцията, материала, технологията на произвоство, качеството на ремонта, контрола на състоянието на колоосите зависят в голяма степен безопасността на движението на влаковете, плавността на хода, големината на силите при взаимодействието с релсовия път и съпротивлението на движение.

Конструкцията, основните размери и техническите условия и изисквания за производство, ремонт и контрол на техническото им състояние в експлоатация се определят от държавните стандарти на отделните страни, международни регламенти и споразумения. За теоретично и експериментално определяне якостта и долготрайността на колооси от ПЖПС са създадени редица модели. Възниква необходимост от изследване ресурса на пътнически вагонни колооси относно износването на бандажния профил.

По време на работа се променят стойностите на контролираните параметри, които характеризират процеса на износване на детайли от ПЖПС. Например, контролираните параметри са стойността на дебелината на бандажа, дебелина и височина на реборд от колелата на колооси и т.н. Отправна точка за решаване на този проблем е способността да се определи ресурсът на вагонни колела на всички етапи от жизнения цикъл. За това се използват и усъвършенстват теоретични методи за изчисление в комбинация с усъвършенстване на диагностичните методи и технологията на обслужване.


пътнически вагони колооси колела износване ресурс.passenger wagons wheelsets wheels wear resource.Ваньо Ралев Добринка Атмаджова

BIBLIOGRAPHY

[1] Dimitrov Zh., Nadezhdnost na zhelezopatna tehnika, Sofiya, 1988, s.350
( [1] Димитров Ж., Надеждност на железопътна техника, София, 1988, с.350 )

[2] Boyadzhiev V., Izsledvane na nadezhdnostta s ogled na modernizatsiya na mehanichnata chast na slozhen tehnicheski obekt, El. spisanie ”Mehanika Transport Komunikatsii” t. 13, br.3/1, stat. № 1162, str. ІІ40-ІІ45, 2015 g, ISSN N1312-3823.
( [2] Бояджиев В., Изследване на надеждността с оглед на модернизация на механичната част на сложен технически обект, Ел. списание ”Механика Транспорт Комуникации” т. 13, бр.3/1, стат. № 1162, стр. ІІ40-ІІ45, 2015 г, ISSN N1312-3823. )

[3] Boyadzhiev V., Sravnitelno nadezhdnostno izsledvane na rezultatite ot modernizatsiyata na mehanichnata chast na slozhen tehnicheski obekt, El. spisanie ”Mehanika Transport Komunikatsii” t. 15, br.3, stat. № 1449, str. ІІ8-ІІ12, 2017 g, ISSN N1312-3823.
( [3] Бояджиев В., Сравнително надеждностно изследване на резултатите от модернизацията на механичната част на сложен технически обект, Ел. списание ”Механика Транспорт Комуникации” т. 15, бр.3, стат. № 1449, стр. ІІ8-ІІ12, 2017 г, ISSN N1312-3823. )

[4] Mitrev R. Prilozhenie na veroyatnostno-statisticheskite metodi za analiz i sintez na stroitelni, minni i podemno-transportni mashini i sistemi. Izdatelstvo „Propeler“, Sofiya, 2021. ISBN: 978-954-392-669-5
( [4] Митрев Р. Приложение на вероятностно-статистическите методи за анализ и синтез на строителни, минни и подемно-транспортни машини и системи. Издателство „Пропелер“, София, 2021. ISBN: 978-954-392-669-5 )

[5] Hoang Pham, Statistical Reliability Engineering - Methods, Models and Applications, Springer Nature Switzerland AG. 2022

[6] Yousif M., J. Stow and A. Bevan, Use of railway wheel wear and damage predictions tools to improve maintenance efficiency through the use of Economic Tyre Turning, Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers Part F Journal of Rail and Rapid Transit · July 2018

[7] Nenov N., Modelirane, izpitvane i diagnostika na relsovi transportni sredstva, S., VTU, ISBN 978-954-12-0233-3, 2014 g., 314 s.
( [7] Ненов Н., Моделиране, изпитване и диагностика на релсови транспортни средства, С., ВТУ, ISBN 978-954-12-0233-3, 2014 г., 314 с. )

[8] Nikolov V., Izsledvane na lokomotivni koloosi kato faktor za bezopasnostta na dvizhenieto v zhelezopatniya transport – VTU „T.Kableshkov”, Monografiya, 2021, 122 s.
( [8] Николов В., Изследване на локомотивни колооси като фактор за безопасността на движението в железопътния транспорт – ВТУ „Т.Каблешков”, Монография, 2021, 122 с. )

[9] Bizic M., Petrović D., Tomić Z., Miloš C. and Djinović Z., Development of method for experimental determination of wheel–rail contact forces and contact point position by using instrumented wheelset, Meas. Sci. Technol. 28 (2017)

[10] БДС EN 13262:2020/A1:2022 Railway applications - Wheelsets and bogies - Wheels - Product ments, 2022

[11] V.J. Matjeke, J.W. van der Merwe, M.J. Phasha, A.S. Bolokang and C. Moopanar, Effect of yield strength on wear rates of railway wheels, The Journal Mining and Metallurgy, V116, October 2016, pp 947-955

[12] Gorskiy A. V., Buynosov A. P. Analiz iznosa bandazhey. // Zheleznodorozhnyy transport. – 1991. №1. – S.46-47
( [12] Горский А. В., Буйносов А. П. Анализ износа бандажей. // Железнодорожный транспорт. – 1991. №1. – С.46-47 )

[13] Buynosov A. P. Osnovnyye prichiny intensivnogo iznosa bandazhey kolesnyh par podvizhnogo sostava i metody ih ustraneniya. Monografiya. – Ekaterinburg: Izd. UrGUPS, 2010 – 223 s.
( [13] Буйносов А. П. Основные причины интенсивного износа бандажей колесных пар подвижного состава и методы их устранения. Монография. – Екатеринбург: Изд. УрГУПС, 2010 – 223 с. )

[14] Buynosov A.P., Metody povysheniya resursa kolesnyh par tyagovogo podvizhnogo sostava: Monografiya. — M.: ISBN 978-5-9994-0038-3, 2010. — 224 s.
( [14] Буйносов А.П., Методы повышения ресурса колесных пар тягового подвижного состава: Монография. — М.: ISBN 978-5-9994-0038-3, 2010. — 224 с. )

[15] Mitrev R. Kompyutarno modelirane i simulatsiya. Diskretni stohastichni sistemi. Propeler, Sofiya, 2021. ISBN 978-954-392-668-8.
( [15] Митрев Р. Компютърно моделиране и симулация. Дискретни стохастични системи. Пропелер, София, 2021. ISBN 978-954-392-668-8. )

[16] Stoilova S., Pop-Andonov, G., Study of railway transport using correlation and regression analysis Transport Means - Proceedings of the International Conference,Volume 2008-October, 2018, pp.615-622, 22nd International Scientific on Conference Transport Means 2018, Lithuania, 3 October 2018 through 5 October 2018, Code 140271, ISSN 1822-296X (print), ISSN 2351-7034 (on-line)

[17] Instruktsiya za vagonni koloosi, DP „NKZhI”, 2012
( [17] Инструкция за вагонни колооси, ДП „НКЖИ”, 2012 )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките