Научен доклад ID 2229 : 2022/3
ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ – НОРМАТИВНИ И ИКОНОМИЧЕСКИ АСПЕКТИ

Димитринка Кирова, Десислава Йосифова

Основните икономически аспекти, свързани с прилагане на обществените поръчки, са преди всичко ефективността и ефикасността при разходването на публичните средства, намаляване на риска от измами и корупция, стимулиране на конкуренцията, понижаване на цената и повишаване на качеството. Казано с други думи, те се изразяват в спазването на принципите, заложени в Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор, а именно управлението на публичните средства да се осъществява по законосъобразен, икономичен, ефикасен и ефективен начин. В настоящия доклад се прави преглед на основни принципи при възлагане на обществени поръчки, цикъла на обществените поръчки, както и пазара на обществените поръчки в България в контекста на актуалното национално законодателство след 2020 година.


обществени поръчки; публични средства; тръжни процедури; пазар на обществени поръчки.public procurement public funds tender procedures market of public procurementДимитринка Кирова Десислава Йосифова

BIBLIOGRAPHY

[1] Balgarska agentsiya za investitsii – Obshtestveni porachki
( [1] Българска агенция за инвестиции – Обществени поръчки )

[2] http://trudipravo.bg/mesechni-spisania/

[3] Lazarov, K., Todorov, Iv. Administrativen protses. Sofiya: 2018, Siela Norma AD, s. 105.
( [3] Лазаров, К., Тодоров, Ив. Административен процес. София: 2018, Сиела Норма АД, с. 105. )

[4] Public tendering rules in the EU - Your Europe (europa.eu)

[5] Obshtestveni porachki – SSB (sce-bg.com)
( [5] Обществени поръчки – ССБ (sce-bg.com) )

[6] Natsionalna strategiya za razvitie na sektora obshtestveni porachki v Balgariya za 2014-2020 godina
( [6] Национална стратегия за развитие на сектора обществени поръчки в България за 2014-2020 година )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките