Научен доклад ID 2191 : 2022/1
МОДЕЛ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НЕОБХОДИМИТЕ ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА ЗА МАРШРУТНА ЛИНИЯ В ГРАДСКИЯ ОБЩЕСТВЕН ТРАНСПОРТ

Силвия Асенова, Мирена Тодорова

За реализиране на превозите в градския транспорт е необходимо за определен пътникопоток да има такъв интервалът между превозните средства, че да че осигурява необходимата превозна способност и комфорт на пътуването. В доклада се разглежда осигуряването на превозните средства по маршрутна линия от градския транспорт в зависимост от големината на обслужвания пътникопоток в различни часови диапазони. Основен проблем за решаване при обслужването на маршрутните линии от страна на превозвача е да се осигурява с минимален брой превозни средства. Изследването си поставя за цел да се състави модел за осигуряване на превозите по маршрутна линия чрез математическото линейно оптимизиране за минимизиране на броя превозни средства. Моделът е реализиран чрез използването на Microsoft – Excel, функция Solver, като се получава не само минималния брой превозни средства, но и периода на движението им по маршрутната линия. Разработеният на Microsoft – Excel модел е приложен за автобусна линия 404 от столичния градски транспорт, като се разглежда промяната в големината на пътникопотока по линията в различните часови диапазони, определят се необходимия брой превозни средства и периода, в който ще работят по маршрутната линия. Моделът може да се прилага за всички маршрутни линии, при които има регулярност на превозите.


автобусен транспорт маршрути превозни средства разписание на движение пътникопотоци оптимизация транспортни математически моделиbus transport routes vehicles timetables passenger flow optimization transport mathematical models Abstracts: ThСилвия Асенова Мирена Тодорова

BIBLIOGRAPHY

[1] Berov T., Model za optimizirane marshrutizatsiyata na elektricheski prevozni sredstva, NF”ETS”, F”TM”,VTU T.Kableshkov, NES”MTK”, ISSN:1312-3823, br.3/2016, statiya ID:1307, 2016
( [1] Беров Т., Модел за оптимизиране маршрутизацията на електрически превозни средства, НФ”ЕТС”, Ф”ТМ”,ВТУ Т.Каблешков, НЕС”МТК”, ISSN:1312-3823, бр.3/2016, статия ID:1307, 2016 )

[2] Kachaunov T.T., Stamenov V.N., Gradski patnicheski transport, VVTU „Todor Kamleshkov”, 1994
( [2] Качаунов Т.Т., Стаменов В.Н., Градски пътнически транспорт, ВВТУ „Тодор Камлешков”, 1994 )

[3] Todorova M., Velyova V., Usavarshenstvane na organizatsiyata na prevozite na avtobusna liniya izpolzvayki ASU, Nauchno spisanie „ Mehanika, transport, komunikatsii”, ISSN 1312 – 3823 (print), ISSN 2367 – 6620 (online) tom 13, br. 3/1, 2004
( [3] Тодорова М., Вельова В., Усъвършенстване на организацията на превозите на автобусна линия използвайки АСУ, Научно списание „ Механика, транспорт, комуникации”, ISSN 1312 – 3823 (print), ISSN 2367 – 6620 (online) том 13, бр. 3/1, 2004 )

[4] Taha A., Vvedenie v issledovanie operatsiy, Izdatelskiy dom „Vilyams”, ISBN 5-8459-0740-3, 2005
( [4] Таха А., Введение в исследование операций, Издательский дом „Вильямс”, ISBN 5-8459-0740-3, 2005 )

[5] AP „Druzhba” – gr. Sofiya, http://www.sofiabus.bg
( [5] АП „Дружба” – гр. София, http://www.sofiabus.bg )

[6] Tsentar za gradska mobilnost, https://www.sofiatraffic.bg/bg/
( [6] Център за градска мобилност, https://www.sofiatraffic.bg/bg/ )

[7] Efremov I.S., Kobozev V.M., Yudin V.A., Teoriya gorodskih passazhirskihperevozok, Vyssh. shkola, Moskva, 1980
( [7] Ефремов И.С., Кобозев В.М., Юдин В.А., Теория городских пассажирскихперевозок, Высш. школа, Москва, 1980 )

[8] Spirin I.V., Organizatsiya i upravlenie passazhirskimi avtomobilnymi perevozkami, Izdatelskiy tsentr „Akademiya”, Moskva, 2010
( [8] Спирин И.В., Организация и управление пассажирскими автомобильными перевозками, Издательский центр „Академия”, Москва, 2010 )

[9] Algorithmic Methods for Optimization in Public Transport, Seminar April 24–29, 2016 - http://www.dagstuhl.de/16171

[10] Gertsbach I. and Gurevich Y., Constructing an optimal fleet for transportation Schedule, Transportation Science, 11, 20-36, 1977

[11] Serafini P., Ukovich W., A mathematical model for periodic scheduling problems, SIAM Journal on Discrete Mathematics, 2(4):550–581, 1989

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките