Научен доклад ID 2040 : 2020/3
ЕНЕРГИЙНО-ЕФЕКТИВНИ МЕРКИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ВЪРНАТАТА КЪМ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНАТА МРЕЖА КАПАЦИТИВНА ЕНЕРГИЯ В СИСТЕМАТА НА ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕТО НА „МЕТРОПОЛИТЕН” ЕАД

Емил Додов

Преносът на реактивна мощност по електроснабдителната система е свързан с редица негативни последици. Сред тях са повишени загуби на активна мощност, а също така се наблюдават и по-големи загуби на напрежение заради импеданса на елементите от електроенергийната система. Известно е, че излишъкът или недостигът на реактивната енергия определя нивото на напрежение в електроенергийната система. Особено неблагоприятно е отдаването на реактивна енергия от абоната към електроразпределителната мрежа. Такъв режим се получава при минимален товар и при него, освен неоправдани загуби на активна енергия, се получава и ненужно повишаване на напрежението при абоната. Компенсирането на реактивните товари има пряко отношение към качеството на електрическата енергия.

Предмет на настоящият доклад е генерираната и върната към електроразпределителната мрежа реактивна енергия. Показани са процесът на изследване на капацитивната енергия, изборът и монтажа на компенсиращи устройства в ТПС на метрополитена и получените резултати впоследствие.


Компенсиращ шунтов реактор капацитивна енергияCompensative shunt reactor capacitive energyЕмил Додов

BIBLIOGRAPHY

[1] Naredba № 1 za regulirane na tsenite na elektricheskata energiya, v sila ot 24.03.2017 g, izm.i dop. DV, br.50 ot 25 yuni 2019 g.
( [1] Наредба № 1 за регулиране на цените на електрическата енергия, в сила от 24.03.2017 г, изм.и доп. ДВ, бр.50 от 25 юни 2019 г. )

[2] Ruseva V., Stefanov S., „Izbor na induktivni kompensirashti ustroystva”, Nauchni trudove na Rusenskiya universitet, tom 47, seriya 3.1, 2008 g.
( [2] Русева В., Стефанов С., „Избор на индуктивни компенсиращи устройства”, Научни трудове на Русенския университет, том 47, серия 3.1, 2008 г. )

[3] Tehnichesko opisanie i parametri na trifazni reaktori, Unitrafad OOD, 2018 g.
( [3] Техническо описание и параметри на трифазни реактори, Унитрафад ООД, 2018 г. )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките