Научен доклад ID 2037 : 2020/3
ВЛИЯНИЕ НА ИНДУКЦИОННА ТИГЕЛНА ПЕЩ INDUGA MFT CU 18000 ВЪРХУ ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА КАЧЕСТВО НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ В ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНАТА СИСТЕМА НА ЗАВОД ЗА ЦВЕТНИ МЕТАЛИ „СОФИЯ МЕД“

Борис Васов, Георги Павлов

В завода за цветни метали „София Мед“ се наблюдава завишена консумация на реактивна енергия. Това се дължи на електрооборудването и специфичните технологични процеси при производството на мед и медни сплави.

Първата задача от процеса за намаляване разхода на реактивна енергия и подобряване фактора на мощността ще бъде да се определят енергоемките консуматори в завода, които оказват отрицателно влияние на качествените показатели на електроенергията, след което те да бъдат изследвани и анализирани.

В този доклад е разгледан един от основните консуматори на електроенергия – това е индукционна тигелна пещ MFT Cu 18000, която се използва за разтопяване и леене на медни сплави. Дадено е кратко описание на пещта и нейните характеристики. Направен е запис на количествените и качествените показатели на напрежението и тока на страна СрН с помощта на трифазен мрежов анализатор Kyoritsu KEW 6315. Записът е с продължителност един работен цикъл, който включва разтопяване на метала и леене. Работните цикли се повтарят без прекъсване. Пещта се спира само за планов ремонт или в случай на авария. Полученият запис е анализиран с цел да се покаже как даденият консуматор влияе на качеството на електроенергия в електроразпределителната мрежа СрН на завода.


електроразпределителна система енергийна ефективност фактор на мощността хармоници компенсиране на реактивна мощност изправители честотни преобразуватели индукционна тигелна пещelectrical distribution system energy efficiency power factor harmoБорис Васов Георги Павлов

BIBLIOGRAPHY

[1] Tehnicheska dokumentatsiya za induktsionna tigelna pesht Induga MFT Cu 18000
( [1] Техническа документация за индукционна тигелна пещ Induga MFT Cu 18000 )

[2] BDS EN 50160:2010 Harakteristiki na naprezhenieto na elektricheskata energiya, dostavyana ot obshtestvenite elektricheski mrezhi
( [2] БДС EN 50160:2010 Характеристики на напрежението на електрическата енергия, доставяна от обществените електрически мрежи )

[3] Naredba №1 ot 14 mart 2017 g. za regulirane na tsenite na elektricheskata energiya
( [3] Наредба №1 от 14 март 2017 г. за регулиране на цените на електрическата енергия )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките