Изисквания към докладите
СТАТИЯ

Статиите се публикуват след положителни рецензии.

Статиите (основен текст и цитирани източници) в пълен обем до 6 страници се изпращат като doc файл (версия Word - 2000 до Word - 2007) при спазване на следните параметри:

  • Font - Times New Roman. (Font Size 12, Normal, Justified)
  • Page size - А4 (210/297 mm), Portrait
  • Margins - Тор: 2,5 cm, Bottom: 2,5 cm, Left: 2,5cm, Right: 2,5 cm
  • First line indent -1,25 cm.(отстъп за нов ред)  
  • Spacing – Single

Първият ред в заглавната страница започва на 4 см от горния край на листа (равняващи се на 10 празни реда с шрифт Times New Roman, Font Size 10, Normal), в което място се помества логото (поставя се в редакцията)

Следва:

заглавие на доклада (Font Size 14, Centered, Bold, Главни букви)
един празен ред
автор(и) ( Font Size 12, Bold, Italic, Centered.)
e-mail ( Font Size 10, Normal, Centered.)
един празен ред
организация (Font Size 12, Bold, Italic, Centered.)
адреси, (Font Size 12, Bold, Italic, Centered.)
държава, (Font Size 12, Bold, Italic, Centered., Главни букви)
един празен ред
ключови думи (Font Size 12, Italic, Justified)
резюме (Font Size 12, Italic, Justify) обем – от1300 до 1500 знака.
един празен ред
основен текст ( Font Size 12, Normal, Justified),

- фигури и диаграми (Font Size 10, Normal, Bold) - интегрирани в текста, с номерация и наименование под тях.

Внимание: Цветните графики трябва да запазват яснотата си и при черно-бял печат!

- формули - подравнени вляво и номерирани от лявата страна на формулите с арабски цифри в кръгли скоби, изписани ясно и четливо

- таблици (Font Size 10, Normal, Bold) - интегрирани в текста, с номерация и наименование над тях.

Цитирани източници (Font Size 12, Normal, Justified) - в квадратни скоби по реда на цитиране в текста. Описание - съгласно стандарта.

Внимание: След края на доклада
три празни реда ( Font Size 11, една колона /width: 16см /)
на английски език
заглавие на доклада (Font Size 14, Centered, Bold, Главни букви)
един празен ред
автор(и) ( Font Size 12, Bold, Centered.)
един празен ред
организация (Font Size 12, Bold, Italic, Centered.)
адрес, (Font Size 12, Bold, Italic, Centered.)
един празен ред
ключови думи (Font Size 12, Italic, Justified)
резюме (Font Size 12, Italic, Justified)обем - от1300 до 1500 знака.


Забележки:


* номерата на научните направления са както следва:
   1. Технология, Организация и Управление на транспорта
   2. Безопасност и Надеждност на транспорта
   3. Икономически проблеми на транспорта
   4. Насоки и Иновации в транспортното образование
   5. Инженерна логистика и Строителна техника
   6. Транспортна техника
   7. Механика, Мехатроника и Математика
   8. Транспортна инфраструктура
   9. Транспорт и Екология
   10. Електроенергийни системи и съоръжения в транспорта
   11. Комуникационна, Осигурителна техника и Системи за автоматизация в транспорта
   12. Електроника, Автоматика и Механизация
   13. Материалознание и Технологии на материалите
   14. Архитектура и Строителство
   15. Морски транспорт и технологии
   16. Приложна лингвистика и специализиран превод
   DS. Докторантска секция

* ако централата е автоматична, телефонът и вътрешният се пишат слято
* ако централата е с оператор, вътрешният номер се пише в скоби
НАПРИМЕР:
02/717104(323) - централа с оператор;
02/733455223 - автоматична централа 733455 с вътрешен 223
02/9876898 - директен телефон
* по желание може да се упоменат повече телефонни номера, разделени със запетайки


Примерно оформяне на доклад и описание на изискванията: Primer2013.doc (десен бутон, Save Target As)

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките