Научен доклад ID 998 : 2014/3
ВЪРХУ ЕДНА ЗАДАЧА НА АРНОЛД

Емил Иванов

В статията се пресмята граничната стойност (при x, клонящо към нула) на един израз, съдържащ две диференцируеми функции и техните обратни. Този резул¬тат се оказва полезен при решаване на някои задачи, които при директен подход изискват дълги и тромави пресмятания.

open/download as PDF
Аналитична функция теорема на Лагранж.Analytic function Lagrange’s mean value theorem.Емил Иванов

BIBLIOGRAPHY

[1] Arnold V. I. Matematicheskiy trivium. Uspehi matematicheskih nauk 1991 g. yanvar-fevral, t. 46, vyp. 1 277 str.
( [1] Арнольд В. И. Математический тривиум. Успехи математических наук 1991 г. январь-февраль, т. 46, вып. 1 277 стр. )

[2] Fihtengolts G. M. Kurs differentsialnogo i integralnogo ischisleniya, t.1, 2003 g. 253 str.
( [2] Фихтенгольц Г. М. Курс дифференциального и интегрального исчисления, т.1, 2003 г. 253 стр. )

[3] Breker T. , Lander R. Differentsiruemyye rostki i katastrofy, 1977 g. 33 str.
( [3] Брекер Т. , Ландер Р. Дифференцируемые ростки и катастрофы, 1977 г. 33 стр. )

[4] Leng S. Algebra, 1968 g. 170 str.
( [4] Ленг С. Алгебра, 1968 г. 170 стр. )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките