Научен доклад ID 989 : 2014/3
БЕЗРАЗРУШИТЕЛНИ ПАРАМЕТРИ ЗА ОЦЕНКА НА ОБЕМНИ ПОВЪРХНОСТНИ НЕЦЯЛОСТНОСТИ ЧРЕЗ ВЪЛНА НА РЕЛЕЙ

Иван Коларов

Като информационни параметри за диагностиката чрез повърхностната вълна на Релей се използват най-често амплитудата и времето за разпространение на вълната. При наличие на нецялостности част от енергията на вълната се разсейва от техните повърхнини. Удачно е изследване на допълнителни параметри на сигнала с цел подобряване на диагностичните признаци при оценка на нецялостностите.

Задача на работата е да изследва експериментално влиянието на повърхностни обемни нецялостности върху разпространението на вълната на Релей с оглед създаване на допълнителни информационни параметри за диагностика на техническото състояние.

Експериментално е изследвана дисперсията при ъглово и осево изместване на преобразувателите спрямо обемни нецялостности. Налице е разсейване в радиално направление около изследваните нецялостности. Увеличението на отражателната повърхност на нецялостностите, респективно, на техния обем по повърхността, променя спектъра на сигнала. Намалява амплитуда резонансната честота, увеличава се широчината на спектъра, което е и причина за намаляване на Q фактора на сигнала. Едновременно с параметри на спектъра се променя и фазата на сигнала.

В заключение е направен извода, че е удачно тези допълнителни параметри да бъдат включени при диагностиката за охарактеризиране на регистрираните нецялостности.


Вълна на Релей допълнителни информационни параметри за оценка на обемни повърхностни дефекти.Rayleigh wave additional parameters for volume of surface defects assessmentИван Коларов

BIBLIOGRAPHY

[1] Viktorov I.A. Zvukovyye poverhnostnyye volny v tverdyh telah. M. Nauka, 1981.
( [1] Викторов И.А. Звуковые поверхностные волны в твердых телах. М. Наука, 1981. )

[2] Brehovskih L.M. Volny v sloistyh sredah. M. An SSSR, 1957.
( [2] Бреховских Л.М. Волны в слоистых средах. М. Ан СССР, 1957. )

[3] Krautkramer Y., Krautkramer G. Ultrazvukovoy kontrol materialov. Spravochnik. M. Metalurgiya, 1991.
( [3] Крауткрамер Й., Крауткрамер Г. Ултразвуковой контроль материалов. Справочник. М. Металургия, 1991. )

[4] Handbook of Nondestructive Testing of Concrete. Carino N. J. Wave Propagation Methods. National Institute of Standards and Technology. Second Edition U.S. Department of Commerce. 2004.

[5] Cerna M. and A. F. Harvey. The Fundamentals of FFT-Based Signal Analysis and Measurement. National Instruments Corporation. 2000.

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките