Научен доклад ID 988 : 2014/3
ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОСНОВНИ ЗНАНИЯ В ОБЛАСТТА НА ЗАВАРЯВАНЕТО ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОННО УЕБ БАЗИРАНО ОБУЧЕНИЕ

Елисавета Ташева

Необходимостта от координирано и общопризнато обучение на специалисти по заваряване е осъзната през 1991г. когато е стартирана Европейската хармонизирана система (ЕХС) за обучение на персонал по заваряване. Основните й принципи се реализират чрез система от общи,задължително прилагани, операционни процедури и учебни програми. Стройната организация за прилагане на ЕХС се оказват толкова плодотворна, че се възприема и от Международния Институт по Заваряване (IIW). Предмет на настоящия доклад е разработване на лабораторно упражнение натема «Основнизаваръчнисимволи» за уеббазирано и онлайн обучение по дисциплините: «Материалознание и ТМ» и «Производственитехнологии»във ВТУ «Т.Каблешков».


заваряване стандарти качество електронно обучение интернет дистанционно обучение уеб базирано и онлайн обучение съвременно образованиеwelding standards quality e-learning internet distance learning web-based and online training advanced eduЕлисавета Ташева

BIBLIOGRAPHY

[1] Beloev M., P. Darzhanov “Evropeyskata harmonizirana sistema za obuchenie na personal po zavaryavane i neynoto prilozhenie v balgariya”,virtualno spisanie za nauka, tehnika i inovatsii “Mashini, Tehnologii, Materiali”, br.1 2008 g., 25
( [1] Белоев М., П. Държанов “Eвропейската хармонизирана система за обучение на персонал по заваряване и нейното приложение в българия”,виртуално списание за наука, техника и иновации “Машини, Технологии, Материали”, бр.1 2008 г., 25 )

[2] T. Avdzhieva, P. Tashev, E. Tasheva “Internet bazirana sistema ot danni za laboratorni uprazhneniya po uchebnata chast Materialoznanie i tehnologiya na mashinostroitelnitemateriali”, nauchno spisanie “Mehanika, transport, komunikatsii” ISSN 1312-3823, br. 1, 2006g., statiya №0065
( [2] Т. Авджиева, П. Ташев, Е. Ташева “Интернет базирана система от данни за лабораторни упражнения по учебната част Материалознание и технология на машиностроителнитематериали”, научно списание “Механика, транспорт, комуникации” ISSN 1312-3823, бр. 1, 2006г., статия №0065 )

[3] St. Hristov, P. Tashev, M. Manilova, E. Tasheva„Protsedura pri obuchenie na zavarchitsi”, HHІІ Natsionalna konferentsiya po bezrazrushitelen kontrol s mezhdunarodno uchastie “Defektoskopiya – 2007”, Balgariya, Sozopol, 11-15 yuni 2007, str. 103-106.
( [3] Ст. Христов, П. Ташев, М. Манилова, Е. Ташева„Процедура при обучение на заварчици”, ХХІІ Национална конференция по безразрушителен контрол с международно участие “Дефектоскопия – 2007”, България, Созопол, 11-15 юни 2007, стр. 103-106. )

[4] Tashev P., Tasheva E., Petkova G. “Analiz na vazmozhnostite za sazdavane i razvitie na ueb bazirano i onlayn obuchenie v laboratornite uprazhneniya po “Materialoznanie” i “Prilozhna geometriya i inzhenerna grafika””,ISSN 1310-3946, Nauchni Izvestiya na NTSM, “Dni na bezrazrushitelniya kontrol 2010“, br.5(115), str. 209-214 i HHV Natsionalna konferentsiya s mezhdunarodno uchastie “Defektoskopiya`10”, Balgariya, Sozopol, 13-17 yuni 2010, str. 209-214
( [4] Ташев П., Ташева Е., Петкова Г. “Анализ на възможностите за създаване и развитие на уеб базирано и онлайн обучение в лабораторните упражнения по “Материалознание” и “Приложна геометрия и инженерна графика””,ISSN 1310-3946, Научни Известия на НТСМ, “Дни на безразрушителния контрол 2010“, бр.5(115), стр. 209-214 и ХХV Национална конференция с международно участие “Дефектоскопия`10”, България, Созопол, 13-17 юни 2010, стр. 209-214 )

[5]БДС 22553

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките