Научен доклад ID 985 : 2014/3
ПРЕПОДАВАНЕ НА СТРАТЕГИИТЕ ЗА ИЗУЧАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ВЪВ ВТУ „ТОДОР КАБЛЕШКОВ”

Боряна Томова Ружекова-Рогожерова

Статията третира същността на стратегиите за изучаване на чужд език и значимостта на приложението им при преподаването на английския език. Разгледани са разнообразни видове стратегии. Поддържа се позицията за необходимостта от експлицитното преподаване на стратегиите с цел по-добрата подготовка на студентите в стремежа им към повишаване на комуникативната компетентност по английски език. Тематиката се разработва във връзка с анализа на резултатите от проведено проучване относно мотивацията за изучаване на английския език сред наши студенти.


стратегии за чуждоезиково изучаване преподаване на СЧИ (английски) мотивация езикова осъзнатостlanguage learning strategies English LLS teaching motivation language awarenessБоряна Томова Ружекова-Рогожерова

BIBLIOGRAPHY

[1] Weinstein C., & Mayer R., The teaching of learning strategies. In: Wittrock M.C. (Ed.), Handbook of Research on Teaching, 3rd Edition, 315-327, Macmillan, New York, 1986, p. 135

[2] Mayer R., Learning strategies: An overview. In: Weinstein C., Goetz E. & Alexander P. (Eds.), Learning and Study Strategies: Issues in Assessment, Instruction, and Evaluation, 11-22, Academic Press, New York, 1988, p.11

[3] Tarone E., Some thoughts on the notion of “communication stategy”. In: Faerch C. & Kasper G. (Eds.), Strategies in Interlanguage Communication, 61-74, Longman, London, 1983, p. 67

[4] Rubin J., Learner strategies: Theoretical assumptions, research history and typology. In: Wenden A. & Rubin J. (Eds.), Learner Strategies and Language Learning, 15-29, NJ: Prentice Hall, Englewood Cliffs, 1987, p. 22

[5] O"Malley J.M. & Chamot A., Learning Strategies in Second Language Acquisition, Cambridge University Press, Cambridge, 1990, p. 1

[6] Oxford R., Language learning strategies in a nutshell: Update and ESL suggestions, TESOL Journal, 2(2), 18-22, 1992/1993, p. 18

[7] Lessard-Clouston M., Language Learning Strategies: An Overview for L2 Teachers, The Internet TESL Journal, III, 12, 1997, p. 1, 2, 6, 7

[8] Oxford R., Language learning styles and strategies: an overview, Learning Styles & Strategies, GALA, Oxford, 2003, p. 2, 12, 13, 14

[9] Ruzhekova-Rogozherova B., On Communication Theory Implementation in Linguistics and its ELT Implications, E-magazine LiterNet, 12 (169), 2013

[10] Chandler D., The Transmission Model of Communication, 1995 http://www.aber.ac.uk/media/Documents/short...

[11] Nunan D., Learner strategy training in the classroom: An action research study, TESOL Journal, 6(1), 35-41, 1996

[12] Vaezi Z., Language Learning Motivation among Iranian Undergraduate Students, World Applied Sciences Journal 5 (1), 54-61, 2008

[13] Ruzhekova-Rogozherova B., Learners’ Motivation of Studying English and Contrastive Teaching Methodology, HLT magazine, 1, 2013

[14] FSL Guide to Implementation - Grade 10 to Grade 12 (Three-year), Alberta Education, Canada, 2008, p. 152, 153, 154, 155156, 157

[15] Ruzhekova-Rogozherova B., Teaching English Passive Contrastively and in Comparison with Other Categories, BETA-IATEFL Conference, 2012

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките