Научен доклад ID 985 : 2014/3
ПРЕПОДАВАНЕ НА СТРАТЕГИИТЕ ЗА ИЗУЧАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ВЪВ ВТУ „ТОДОР КАБЛЕШКОВ”

Боряна Томова Ружекова-Рогожерова

Статията третира същността на стратегиите за изучаване на чужд език и значимостта на приложението им при преподаването на английския език. Разгледани са разнообразни видове стратегии. Поддържа се позицията за необходимостта от експлицитното преподаване на стратегиите с цел по-добрата подготовка на студентите в стремежа им към повишаване на комуникативната компетентност по английски език. Тематиката се разработва във връзка с анализа на резултатите от проведено проучване относно мотивацията за изучаване на английския език сред наши студенти.

open/download as PDF
стратегии за чуждоезиково изучаване преподаване на СЧИ (английски) мотивация езикова осъзнатостlanguage learning strategies English LLS teaching motivation language awarenessБоряна Томова Ружекова-Рогожерова

BIBLIOGRAPHY

[1] Weinstein C., & Mayer R., The teaching of learning strategies. In: Wittrock M.C. (Ed.), Handbook of Research on Teaching, 3rd Edition, 315-327, Macmillan, New York, 1986, p. 135

[2] Mayer R., Learning strategies: An overview. In: Weinstein C., Goetz E. & Alexander P. (Eds.), Learning and Study Strategies: Issues in Assessment, Instruction, and Evaluation, 11-22, Academic Press, New York, 1988, p.11

[3] Tarone E., Some thoughts on the notion of “communication stategy”. In: Faerch C. & Kasper G. (Eds.), Strategies in Interlanguage Communication, 61-74, Longman, London, 1983, p. 67

[4] Rubin J., Learner strategies: Theoretical assumptions, research history and typology. In: Wenden A. & Rubin J. (Eds.), Learner Strategies and Language Learning, 15-29, NJ: Prentice Hall, Englewood Cliffs, 1987, p. 22

[5] O"Malley J.M. & Chamot A., Learning Strategies in Second Language Acquisition, Cambridge University Press, Cambridge, 1990, p. 1

[6] Oxford R., Language learning strategies in a nutshell: Update and ESL suggestions, TESOL Journal, 2(2), 18-22, 1992/1993, p. 18

[7] Lessard-Clouston M., Language Learning Strategies: An Overview for L2 Teachers, The Internet TESL Journal, III, 12, 1997, p. 1, 2, 6, 7

[8] Oxford R., Language learning styles and strategies: an overview, Learning Styles & Strategies, GALA, Oxford, 2003, p. 2, 12, 13, 14

[9] Ruzhekova-Rogozherova B., On Communication Theory Implementation in Linguistics and its ELT Implications, E-magazine LiterNet, 12 (169), 2013

[10] Chandler D., The Transmission Model of Communication, 1995 (link)

[11] Nunan D., Learner strategy training in the classroom: An action research study, TESOL Journal, 6(1), 35-41, 1996

[12] Vaezi Z., Language Learning Motivation among Iranian Undergraduate Students, World Applied Sciences Journal 5 (1), 54-61, 2008

[13] Ruzhekova-Rogozherova B., Learners’ Motivation of Studying English and Contrastive Teaching Methodology, HLT magazine, 1, 2013

[14] FSL Guide to Implementation - Grade 10 to Grade 12 (Three-year), Alberta Education, Canada, 2008, p. 152, 153, 154, 155156, 157

[15] Ruzhekova-Rogozherova B., Teaching English Passive Contrastively and in Comparison with Other Categories, BETA-IATEFL Conference, 2012

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките