Научен доклад ID 984 : 2014/3
ИНОВАЦИИ, ИКОНОМИКА НА ЗНАНИЕТО, КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ

Мария Славова-Ночева

В научната разработка се изтъква, че иновациите са движеща сила на съвременното пазарно стопанство и сърцевина на европейската политика. Посочват се приоритетите за стимулиране на иновациите на четирите опорни стълба на икономиката на знанието, на нейната основна характеристика и роля за постигане на иновативен тип икономически растеж и по-висока конкурентоспособност.

Разкрива се ролята на иновационната политика на държавата за развитие на приоритетните направления на иновационното развитие и за повишаване на конкурентоспособността на българската индустрия. Специално място се отделя на взаимовръзката иновации и конкурентоспособност. Изтъква се, че България е сред най-скромните иноватори в Европейския съюз.

open/download as PDF
иновации конкурентоспособностикономика на знанието иновационна стратегия държавна иновационна политикаKey word: innovation competitiveness innovation strategy government innovation policy economic of knowledge Мария Славова-Ночева

BIBLIOGRAPHY

[1.] European, Commission EUROPE 2020, 3 March 2010, (link)

[2.] Fathutdinov R.A. Inovatsionnyy menedzhment, M., 2004
( [2.] Фатхутдинов Р.А. Иновационный менеджмент, М., 2004 )

[3.] Inovatsionna strategiya na Republika Balgariya, S., 2004
( [3.] Иновационна стратегия на Република България, С., 2004 )

[4.] Grishin V.V., Upravlenie innovatsionnoy deyatelnosti v usloviyah modernizatsii natsionalnoy ekonomiki, M., 2009, s. 238-252,296
( [4.] Гришин В.В., Управление инновационной деятельности в условиях модернизации национальной экономики, М., 2009, с. 238-252,296 )

[5.] Inovatsii.BG, 2013.
( [5.] Иновации.БГ, 2013. )

[6.] World Competitiveness Yearbook,IMD,2012 i 2013.
( [6.] World Competitiveness Yearbook,IMD,2012 и 2013. )

[7.] Slavova-Nocheva M. Konkurentsiya, konkurentosposobnost, transporten pazar,VTU „T.Kabaleshkov”,S.,2012.
( [7.] Славова-Ночева М. Конкуренция, конкурентоспособност, транспортен пазар,ВТУ „Т.Кабалешков”,С.,2012. )

[8.] Chobanova R. i dr. Znanieto kato ikonomicheski resurs, AI „Prof. Marin Drinov”, S. 2013
( [8.] Чобанова Р. и др. Знанието като икономически ресурс, АИ „Проф. Марин Дринов”, С. 2013 )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките