Научен доклад ID 969 : 2014/3
ЧЕТВЪРТИ ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ПАКЕТ– ОСНОВА ЗА БЪДЕЩО РАЗВИТИЕТО НА ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ ТРАНСПОРТ

Даниел Неделков

Европейската комисия представя предложение за промени в общоприложимото законодателство, като част от 4ти железопътен пакет, и по конкретно 6 законодателни предложения, целящи премахването и на последните бариери към постигането на Единна Европейска Железопътна Зона (Single European Railway Area).

Предложенията имат за цел установяването на общ подход по темата за безопасност при железопътния транспорт в ЕС за да се засили ефекта на „икономия на мащаба“ в железопътните проекти, както и да бъдат установени опростени административни процедури за издаване на сертификати за безопасност за да се преодолее прилагането на различни правила и процедури в различните държави-членки на ЕС. Същевременно предложенията определят и посочват пътя за развитие на железопътните системи за следващото десетилетие.

open/download as PDF
Европейска комисия Четвърти железопътен пакет от законодателни мерки безопасност оперативна съвместимост.European Commission Fourth railway package of legislative measures safety interoperability.Даниел Неделков

BIBLIOGRAPHY

[1] Predlozhenie za reglament na Evropeyskiya parlament i na Saveta otnosno Agentsiyata za zhelezopaten transport na Evropeyskiya sayuz i za otmyana na Reglament (EO) № 881/2004 Mezhduinstitutsionalen kod: 2013/0014 (COD)
( [1] Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Агенцията за железопътен транспорт на Европейския съюз и за отмяна на Регламент (ЕО) № 881/2004 Междуинституционален код: 2013/0014 (COD) )

[2] Predlozhenie za Direktiva na Evropeyskiya parlament i na Saveta otnosno operativnata savmestimost na zhelezopatnata sistema v ramkite na Evropeyskiya sayuz (Prerabotena versiya) Mezhduinstitutsionalen kod: 2013/0015 (COD)
( [2] Предложение за Директива на Европейския парламент и на Съвета относно оперативната съвместимост на железопътната система в рамките на Европейския съюз (Преработена версия) Междуинституционален код: 2013/0015 (COD) )

[3] Predlozhenie za Direktiva na Evropeyskiya parlament i na Saveta otnosno bezopasnostta na zhelezopatniya transport (preraboten tekst) Mezhduinstitutsionalen kod: 2013/0016 (COD)
( [3] Предложение за Директива на Европейския парламент и на Съвета относно безопасността на железопътния транспорт (преработен текст) Междуинституционален код: 2013/0016 (COD) )

[4] Predlozhenie za Reglament na Saveta za sazdavaneto na savmestnoto predpriyatie Shift2Rail Mezhduinstitutsionalen nomer na dosieto: 2013/0445(NLE).
( [4] Предложение за Регламент на Съвета за създаването на съвместното предприятие Shift2Rail Междуинституционален номер на досието: 2013/0445(NLE). )

[5] “Mid-Term Review” - Byalata kniga za transporta, yuni 2006 g
( [5] “Mid-Term Review” - Бялата книга за транспорта, юни 2006 г )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките