Научен доклад ID 969 : 2014/3
ЧЕТВЪРТИ ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ПАКЕТ– ОСНОВА ЗА БЪДЕЩО РАЗВИТИЕТО НА ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ ТРАНСПОРТ

Даниел Неделков

Европейската комисия представя предложение за промени в общоприложимото законодателство, като част от 4ти железопътен пакет, и по конкретно 6 законодателни предложения, целящи премахването и на последните бариери към постигането на Единна Европейска Железопътна Зона (Single European Railway Area).

Предложенията имат за цел установяването на общ подход по темата за безопасност при железопътния транспорт в ЕС за да се засили ефекта на „икономия на мащаба“ в железопътните проекти, както и да бъдат установени опростени административни процедури за издаване на сертификати за безопасност за да се преодолее прилагането на различни правила и процедури в различните държави-членки на ЕС. Същевременно предложенията определят и посочват пътя за развитие на железопътните системи за следващото десетилетие.


Европейска комисия Четвърти железопътен пакет от законодателни мерки безопасност оперативна съвместимост.European Commission Fourth railway package of legislative measures safety interoperability.Даниел Неделков

BIBLIOGRAPHY

[1] Predlozhenie za reglament na Evropeyskiya parlament i na Saveta otnosno Agentsiyata za zhelezopaten transport na Evropeyskiya sayuz i za otmyana na Reglament (EO) № 881/2004 Mezhduinstitutsionalen kod: 2013/0014 (COD)
( [1] Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Агенцията за железопътен транспорт на Европейския съюз и за отмяна на Регламент (ЕО) № 881/2004 Междуинституционален код: 2013/0014 (COD) )

[2] Predlozhenie za Direktiva na Evropeyskiya parlament i na Saveta otnosno operativnata savmestimost na zhelezopatnata sistema v ramkite na Evropeyskiya sayuz (Prerabotena versiya) Mezhduinstitutsionalen kod: 2013/0015 (COD)
( [2] Предложение за Директива на Европейския парламент и на Съвета относно оперативната съвместимост на железопътната система в рамките на Европейския съюз (Преработена версия) Междуинституционален код: 2013/0015 (COD) )

[3] Predlozhenie za Direktiva na Evropeyskiya parlament i na Saveta otnosno bezopasnostta na zhelezopatniya transport (preraboten tekst) Mezhduinstitutsionalen kod: 2013/0016 (COD)
( [3] Предложение за Директива на Европейския парламент и на Съвета относно безопасността на железопътния транспорт (преработен текст) Междуинституционален код: 2013/0016 (COD) )

[4] Predlozhenie za Reglament na Saveta za sazdavaneto na savmestnoto predpriyatie Shift2Rail Mezhduinstitutsionalen nomer na dosieto: 2013/0445(NLE).
( [4] Предложение за Регламент на Съвета за създаването на съвместното предприятие Shift2Rail Междуинституционален номер на досието: 2013/0445(NLE). )

[5] “Mid-Term Review” - Byalata kniga za transporta, yuni 2006 g
( [5] “Mid-Term Review” - Бялата книга за транспорта, юни 2006 г )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките