Научен доклад ID 964 : 2014/3
МОДЕЛИРАНЕ НА ТЪРСЕНЕТО НА ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ ЗА ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ С ОБЩЕСТВЕН ТРАНСПОРТ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Тодор Размов, Любомир Клямбарски

В доклада е разработен транспортен модел за търсенето на транспортни услуги за превоз на пътници с обществен транспорт в Република България. Моделът се фокусира върху конкуриращите се два вида обществени превози, а именно железопътните и автобусните. Разработени са първите три стъпки от класическия четиристъпков транспортен модел – генериране на пътуванията, разпределение по дестинации и избор на вид транспорт. Чрез многофакторен регресионен анализ са определени влияещите фактори при генерирането на пътувания. Във втората стъпка е разработен гравитационен модел, като са сравнени различни видове функции на възпиране (deterrence function) и техники за калибриране, като е предложен нов вид на функцията на възпиране. Избора на вид транспорт е моделиран чрез двучленен логит модел (Binary logit model). Разгледани са четири фактора, влияещи на избора на вид транспорт – времепътуване, скорост, честота на услугата и цена за пътуване. Предложено е сегментиране на търсенето в зависимост от пропътуваното разстояние с цел подобряване резултатите и увеличаване на точността на модела за избор.


генериране на пътувания матрица на пътуванията (O-D) модален сплит транспортен модел транспортно търсене моделиране на трафика прогнозиране на трафикаtrips generation origin – destination matrix modal split transport model transport demand traТодор Размов Любомир Клямбарски

BIBLIOGRAPHY

[1] Furness, K. P., “Time function iteration,” Traffic Eng. Control, vol. 7, pp. 458–460, 1965.

[2] Ortúzar, J. de D., L. G. Willumsen, MODELLING TRANSPORT, 4th ed. UK: John Wiley & Sons, Ltd, 2011.

[3] United States Bureau of Public Roads, Calibrating & testing a gravity model for any size urban area. U.S. Dept. of Commerce, Bureau of Public Roads, Office of Planning, for sale by the Supt. of Docs., U.S. Govt. Print Off., 1965.

[4] Izpalnitelna agentsiya “Avtomobilna administratsiya,” “Republikanskata transportna shema,” 2011. http://www.rta.government.bg/index?page=sca...
( [4] Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация,” “Републиканската транспортна схема,” 2011. http://www.rta.government.bg/index?page=sca... )

[Accessed: 01-Feb-2011]

[5] Karagyozov, K., V. Rangelov, “Prognozirane i segmentirane na pazara na patnicheskite prevozi,” 2004.
( [5] Карагьозов, К., В. Рангелов, “Прогнозиране и сегментиране на пазара на пътническите превози,” 2004. )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките