Научен доклад ID 962 : 2014/3
АНАЛИЗ НА ЗАКЪСНЕНИЯТА НА ТОВАРНИТЕ И ПЪТНИЧЕСКИ ВЛАКОВЕ ПО ЖЕЛЕЗОПЪТНАТА МРЕЖА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Кирил Карагъозов, Мирена Тодорова

Анализът на случайните величини -закъснения на влаковете в следствие на различни причини (инфраструктура, превозвач, външни влияния) се основава на обработката на наличните статистически данни за брой и продължителността на отказите. Статистическите данни за тези причини са налични в агрегиран вид, което налага да се разработи модел за оценка на отделната продължителност на отказа. Използват се известните в Теория на вероятностите зависимости на централните моменти на случайна величина, която е сума на случаен брой независимо разпределени случайни величини. Този подход позволява да се намерят средната стойност и дисперсията на продължителността на отказа /закъснението/ и тези две характеристики да се използват за апроксимация на неизвестното разпределение на продължителността на отказа с Гама разпределение.


сума на случайни променливи вероятностно разпределение сумата на случайна променлива анализ на данни от закъсненияprobability distribution sum of random variable data analysis of delaysКирил Карагъозов Мирена Тодорова

BIBLIOGRAPHY

[1] Venttsel E.S., Ovcharov, zadachi i uprazhneniya po teorii veroyatnostey, Moskwa,2003
( [1] Вентцель Е.С., Овчаров, задачи и упражнения по теории вероятностей, Moskwa,2003 )

[2] Dvustranen protokol mezhdu Upravitelya na zhelezopatnata infrastruktura i Prevozvacha BDZh, 2012 g.
( [2] Двустранен протокол между Управителя на железопътната инфраструктура и Превозвача БДЖ, 2012 г. )

[3] Taylor H.,Karlin S., An introduction to stochastics modeling 3-rd edition

[4] Tijms H.C., A first course in stochastic models, WILEY, 2003,

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките