Научен доклад ID 930 : 2014/1
ХАРМОНИЧЕН АНАЛИЗ НА МРЕЖОВИЯ ТОК ПРИ АСИНХРОННИ ЗАДВИЖВАНИЯ С ЧЕСТОТНО УПРАВЛЕНИЕ

Васил Димитров

Хармоничните изкривявания на формата на напрежението и тока в мрежата могат да доведат до повреди на защитната апаратура или непрекъсваеми токозахранващи устройства, до изключвания на главни прекъсвачи, до пробиви в изолацията на електрически машини и трансформатори. Наличието на висши хармоници води до увеличаване на тока в мрежата и до повишаване на температурата на неутралните проводници и разпределителните трансформатори, като може да причини аварии в мрежата. Ето защо е важно да се оцени общият ефект на тези хармоници. Сумата на всички хармонични компоненти във формата на напрежението или тока, изразена в проценти спрямо основния хармоник, показва общото хармонично изкривяване (Total Harmonic Distortion – THD). Разработен е лабораторен симулатор, който създава възможност за изпитания на асинхронни задвижвания с честотно управление. В настоящата статия са направени експерименти с цел определянето на хармоничния състав на тока в мрежата при различни скорости и натоварване на задвижването. Използва се преносим мултифункционален уред NET VISION 2010, чрез който може да се извърши прецизно измерване на параметрите на електрическата енергия. По този начин е направено сравнение между теоретичните зависимости и получените резултати.


хармоничен анализ коефициент THD асинхронни задвижванияHarmonic analysis Total Harmonic Distortion asynchronous drivesВасил Димитров

BIBLIOGRAPHY

[1] Shmilovitz D., On the definition of total harmonic distortion and its effect on measure-ment interpretation, IEEE Transactions on power delivery, Vol. 20, No 1, 2005, рр.526-528

[2] Total Harmonic Distortion and Effects in Electrical Power Systems, Associated Power Technologies, 2011

[3] Dimitrov V., Examination of Frequency Controlled Asynchronous Drives at Variable Load Torque – Laboratory Simulator, XLVII Int. Conf. ICEST 2012, 28-30 June, 2012, V. Tarnovo, Bulgaria, Proceedings of Papers, Vol. 2, ISBN: 978-619-167-003-1, рр. 567-570

[4] Dimitrov V., Izsledvane na prehodni rezhimi pri asinhronni zadvizhvaniya s chestotno upravlenie – laboratoren simulator, IV-ta nauchna konferentsiya „EF 2012“, Sozopol, 28.09 – 01.10.2012, Sbornik nauchni trudove, tom 2, str. 265 - 271
( [4] Димитров В., Изследване на преходни режими при асинхронни задвижвания с честотно управление – лабораторен симулатор, IV-та научна конференция „ЕФ 2012“, Созопол, 28.09 – 01.10.2012, Сборник научни трудове, том 2, стр. 265 - 271 )

[5] Dimitrov V., Dimkina E., Dimitrova E., Research of Frequency Controlled Asynchronous Drives Applicability in Electric Vehicles-Laboratory Simulator, 5th Int. Conf. EpsMsO, Athens, Greece, 3-6 July, 2013, Proceedings, Vol. II, SET: 978-618-80527-0-3, ISBN: 978-618-80527-2-7, pp. 489 - 495

[6] Net Vision 2010 Тhree-phase network analyzer, http://bg.emsyst.com/netvision

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките