Научен доклад ID 903 : 2013/2
МЕТОД ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТТА ПРИ ПРОИЗВОДСТВОТО НА БУРДОНОВИ ТРЪБИ

Владимир Илиев Бояджиев

При технологията на производство на бурдонови тръби (БТ) за уреди за измерване на налягане има предварителни процедури в рамките на производствения процес. При тази настройка на технологичния процес се получават загуби. Скъсяването и улесняването на началната фаза на настройка на производствения процес би довело до намаляването на тези загуби.

В настоящия доклад ще предложим метод за рационализиране на този първоначален етап на настройка на технологичния процес за производство на БТ.

При най-разпространения метод в качеството на заготовка се използва безшевна тръба. Тази заготовка се валцова между две ролки, като предварително в нея е поставена еластична сърцевина, наречена шпага

При получаването на заготовка за изработката на БТ, чрез които при подаване на зададено налягане р да се реализира необходимия относителен ъгъл на завъртане на крайното сечение Δγ/γ , респективно необходимия ход на свободния край на БТ λ, трябва да се изчисли по посочената в статията формула малката полуос на напречното сечение . По нейната стойност може да се избере шпáгата с необходимата дебелина. В действителност, поради приближенията във формулата е възможно да се наложи използването на шпага с коригирана спрямо изчислената дебелина, но във всички случаи уточняването на размера на шпáгата чрез един-два до три опита е много по-икономично от уточняването на размера на шпáгата чрез десетина и повече опита, каквато е реалната ситуация.


бурдонова тръба бурдон манометър производство ефективност еластичен елемент на уредитеBourdon tube Bourdon manometer production efficiency elastic element of the appliancesВладимир Илиев Бояджиев

BIBLIOGRAPHY

[1] Andreeva L. E., Uprugie elementy priborov, M., Mashinostroenie, 1981 g. (Andreeva L. E., Uprugie elementi priborov, M., Mashinostroenie, 1981)
( [1] Андреева Л. Е., Упругие элементы приборов, М., Машиностроение, 1981 г. (Andreeva L. E., Uprugie elementi priborov, M., Mashinostroenie, 1981) )

[2] Marychev S.N., Tehnologiya izgotovleniya uprugih elementov priborov, Vladimir, Izd-vo Vladim. gos. un-ta, 2008 g.(Mariychev S. N., Tehnologiya izgotovleniya uprugih elementov priborov, Vladimir, Izd-vo Vladim. gos. un-ta, 2008)
( [2] Марычев С.Н., Технология изготовления упругих элементов приборов, Владимир, Изд-во Владим. гос. ун-та, 2008 г.(Mariychev S. N., Tehnologiya izgotovleniya uprugih elementov priborov, Vladimir, Izd-vo Vladim. gos. un-ta, 2008) )

[3] Ponomarev S. D. i dr., Raschet uprugih elementov mashin i priborov, M., Mashinostroenie, 1980 g. (Ponomarev S. D. i dr., Raschet uprugih elemehtov mashin i priborov, M., Mashinostroenie, 1980)
( [3] Пономарев С. Д. и др., Расчет упругих элементов машин и приборов, М., Машиностроение, 1980 г. (Ponomarev S. D. i dr., Raschet uprugih elemehtov mashin i priborov, M., Mashinostroenie, 1980) )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките