Научен доклад ID 902 : 2013/3
РАЗВИТИЕ НА ТРАНСПОРТНИЯ СЕКТОР НА БЪЛГАРИЯ ЧРЕЗ ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ „ТРАНСПОРТ” И „ТРАНСПОРТ И ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

Даниела Тодорова

Развитието на транспортния пазар и нарастването на мобилността на хората са в пряка зависимост от качеството на предлаганата транспортна услуга. Подобряването на инфраструктурата за всички видове транспорт, модернизирането на транспортния парк, въвеждането на интелигентни транспортни системи за управление на трафика, както и подобряване на информираността на потребителите са сигурна инвестиция за осигуряване на висока безопасност и сигурност на транспортния сектор.

В статията ще се разгледат оперативните програми през настоящия и следващия програмен период, които са пряко насочени към развитието на транспортния сектор. Ще се очертаят приоритетите за работа и реализация на проекти, чрез които ще се отговори на очакванията на обществото за модерен и развит транспорт. Оперативните програми и европейските фондове, които ги финансират са основния източник за развитие на сектора и за икономическия растеж на страната.


Транспортен сектор оперативни програми инвестиции развитие.Transport Sector Operational Programmes Investments Development.Даниела Тодорова

BIBLIOGRAPHY

[1] „Byala kniga „Patna karta za postiganeto na Edinno evropeysko transportno prostranstvo – kam konkurentosposobna transportna sistema s efektivno izpolzvane na resursite”, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriS...
( [1] „Бяла книга „Пътна карта за постигането на Единно европейско транспортно пространство – към конкурентоспособна транспортна система с ефективно използване на ресурсите”, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriS... )

[2] Edinen informatsionen portal na Strukturnite fondove na Evropeyskiya sayuz, http://www.eufunds.bg/
( [2] Единен информационен портал на Структурните фондове на Европейския съюз, http://www.eufunds.bg/ )

[3] Natsionalna kontseptsiya za prostranstveno razvitie za perioda 2013 – 2025 g., http://www.strategy.bg/StrategicDocuments/V...
( [3] Национална концепция за пространствено развитие за периода 2013 – 2025 г., http://www.strategy.bg/StrategicDocuments/V... )

[4] Natsionalen statisticheski institut, http://www.nsi.bg/otrasal?otr=10
( [4] Национален статистически институт, http://www.nsi.bg/otrasal?otr=10 )

[5]Natsionalnata programa za razvitie: Balgariya 2020 (NPR BG2020), www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.aspx?lang=bg-BG&Id
( [5]Националната програма за развитие: България 2020 (НПР БГ2020), www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.aspx?lang=bg-BG&Id )

[6] Operativna programa „Transport i transportna infrastruktura” 2014-2020 g., http://www.optransport.bg/page?c=209
( [6] Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014-2020 г., http://www.optransport.bg/page?c=209 )

[7] Operativna programa “Transport”, http://www.optransport.bg/page?c=2
( [7] Оперативна програма “Транспорт”, http://www.optransport.bg/page?c=2 )

[8] Strategiya za razvitie na transportnata infrastruktura na R. Balgariya do 2015g. , www.mtitc.government.bg
( [8] Стратегия за развитие на транспортната инфраструктура на Р. България до 2015г. , www.mtitc.government.bg )

[9] Strategiya za razvitie na transportnata sistema na RB do 2020g., www.mtitc.government.bg/upload/.../Transport_Strategy_2020_last
( [9] Стратегия за развитие на транспортната система на РБ до 2020г., www.mtitc.government.bg/upload/.../Transport_Strategy_2020_last )

[10] Strategiya za edinno transportno prostranstvo na patnata karta na „Transport 2050”, www.ec.europa.eu/bulgaria/press_corner/news/28032011-transport_bg.htm
( [10] Стратегия за единно транспортно пространство на пътната карта на „Транспорт 2050”, www.ec.europa.eu/bulgaria/press_corner/news/28032011-transport_bg.htm )

[11] Strategiya „Evropa 2020” – strategiya na ES za inteligenten, ustoychiv i priobshtavasht rastezh, http://ec.europa.eu/europe2020/index_bg.htm
( [11] Стратегия „Европа 2020” – стратегия на ЕС за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж, http://ec.europa.eu/europe2020/index_bg.htm... )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките