Научен доклад ID 902 : 2013/3
РАЗВИТИЕ НА ТРАНСПОРТНИЯ СЕКТОР НА БЪЛГАРИЯ ЧРЕЗ ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ „ТРАНСПОРТ” И „ТРАНСПОРТ И ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

Даниела Тодорова

Развитието на транспортния пазар и нарастването на мобилността на хората са в пряка зависимост от качеството на предлаганата транспортна услуга. Подобряването на инфраструктурата за всички видове транспорт, модернизирането на транспортния парк, въвеждането на интелигентни транспортни системи за управление на трафика, както и подобряване на информираността на потребителите са сигурна инвестиция за осигуряване на висока безопасност и сигурност на транспортния сектор.

В статията ще се разгледат оперативните програми през настоящия и следващия програмен период, които са пряко насочени към развитието на транспортния сектор. Ще се очертаят приоритетите за работа и реализация на проекти, чрез които ще се отговори на очакванията на обществото за модерен и развит транспорт. Оперативните програми и европейските фондове, които ги финансират са основния източник за развитие на сектора и за икономическия растеж на страната.

open/download as PDF
Транспортен сектор оперативни програми инвестиции развитие.Transport Sector Operational Programmes Investments Development.Даниела Тодорова

BIBLIOGRAPHY

[1] „Byala kniga „Patna karta za postiganeto na Edinno evropeysko transportno prostranstvo – kam konkurentosposobna transportna sistema s efektivno izpolzvane na resursite”, (link)
( [1] „Бяла книга „Пътна карта за постигането на Единно европейско транспортно пространство – към конкурентоспособна транспортна система с ефективно използване на ресурсите”, (link) )

[2] Edinen informatsionen portal na Strukturnite fondove na Evropeyskiya sayuz, (link)
( [2] Единен информационен портал на Структурните фондове на Европейския съюз, (link) )

[3] Natsionalna kontseptsiya za prostranstveno razvitie za perioda 2013 – 2025 g., (link)
( [3] Национална концепция за пространствено развитие за периода 2013 – 2025 г., (link) )

[4] Natsionalen statisticheski institut, (link)
( [4] Национален статистически институт, (link) )

[5]Natsionalnata programa za razvitie: Balgariya 2020 (NPR BG2020), www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.aspx?lang=bg-BG&Id
( [5]Националната програма за развитие: България 2020 (НПР БГ2020), www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.aspx?lang=bg-BG&Id )

[6] Operativna programa „Transport i transportna infrastruktura” 2014-2020 g., (link)
( [6] Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014-2020 г., (link) )

[7] Operativna programa “Transport”, (link)
( [7] Оперативна програма “Транспорт”, (link) )

[8] Strategiya za razvitie na transportnata infrastruktura na R. Balgariya do 2015g. , www.mtitc.government.bg
( [8] Стратегия за развитие на транспортната инфраструктура на Р. България до 2015г. , www.mtitc.government.bg )

[9] Strategiya za razvitie na transportnata sistema na RB do 2020g., www.mtitc.government.bg/upload/.../Transport_Strategy_2020_last
( [9] Стратегия за развитие на транспортната система на РБ до 2020г., www.mtitc.government.bg/upload/.../Transport_Strategy_2020_last )

[10] Strategiya za edinno transportno prostranstvo na patnata karta na „Transport 2050”, www.ec.europa.eu/bulgaria/press_corner/news/28032011-transport_bg.htm
( [10] Стратегия за единно транспортно пространство на пътната карта на „Транспорт 2050”, www.ec.europa.eu/bulgaria/press_corner/news/28032011-transport_bg.htm )

[11] Strategiya „Evropa 2020” – strategiya na ES za inteligenten, ustoychiv i priobshtavasht rastezh, (link)
( [11] Стратегия „Европа 2020” – стратегия на ЕС за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж, (link) )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките