Научен доклад ID 899 : 2013/3
ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СИЛИТЕ В ХИДРАВЛИЧНИЯ ЦИЛИНДЪР НА ПОВДИГАТЕЛЕН МЕХАНИЗЪМ НОЖИЧЕН ТИП

Илия Андонов, Анастас Иванов, Борис Танев

Направеното изследване се отнася за клас ножични механизми използвани за товаро-разтоварни дейности в заводи или в складови помещения. Разгледан е повдигателен механизъм с три двойни повдигащи ножици и с три различни начина за поставяне на хидравличните цилиндри. Чрез Принципа на възможните премествания (мощности) са получени зависимостите между силата в хидравличния цилиндър и ъгъла на развъртане на водещото звено при отчитане на собственото тегло на ножичния механизъм и теглото на повдигания товар.


ножични повдигателни механизми принцип на възможните преместванияScissor lifting mechanisms principle of virtual moving.Илия Андонов Анастас Иванов Борис Танев

BIBLIOGRAPHY

[1] Andonov I., Ivanov A., Tanev B., Izsledvane na povdigatelen mehanizam nozhichen tip, Nauchna konferentsiya na VTU „Todor Kableshkov, Varna, 2013 (pod pechat).
( [1] Андонов И., Иванов А., Танев Б., Изследване на повдигателен механизъм ножичен тип, Научна конференция на ВТУ „Тодор Каблешков, Варна, 2013 (под печат). )

[2] Vasilev D., Ivanov A., Teoretichna mehanika, izd. VTU „Todor Kableshkov”, Sofiya, 2008 g.
( [2] Василев Д., Иванов А., Теоретична механика, изд. ВТУ „Тодор Каблешков”, София, 2008 г. )

[3] Pisarev A., Paraskov Ts., Bachvarov S., Kurs po teoretichna mehanika, vtora chast, izd. „Tehnika”, Sofiya, 1988 g.
( [3] Писарев А., Парасков Ц., Бъчваров С., Курс по теоретична механика, втора част, изд. „Техника”, София, 1988 г. )

[4] Patyov D., Andonov I., Teoriya na mehanizmite i mashinite, izd. VTU „Todor Kableshkov”, Sofiya, 2010 g.
( [4] Патьов Д., Андонов И., Теория на механизмите и машините, изд. ВТУ „Тодор Каблешков”, София, 2010 г. )

[5] Konstantinov, M., Stanchev, E., Vrigazov, A., Nedelchev, N., Teoriya na mehanizmite i mashinite, izd. „Tehnika”, Sofiya, 1980 g.
( [5] Константинов, М., Станчев, Е., Вригазов, А., Неделчев, Н., Теория на механизмите и машините, изд. „Техника”, София, 1980 г. )

[6] Katalog na firma „Sidabo EOOD”.
( [6] Каталог на фирма „Сидабо ЕООД”. )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките