Научен доклад ID 894 : 2013/3
АНАЛИТИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЕЛЕКТРОМАГНИТНИТЕ ПРОЦЕСИ В СИСТЕМАТА „ТЯГОВА МРЕЖА – ЕЛЕКТРИЧЕСКО ТРАНСПОРТНО СРЕДСТВО”

Радка Васева

Съществуват достатъчно програмни продукти, позволяващи моделиране на устройства от силовата електроника, но те не могат напълно да удовлетворят изискванията, които се поставят към моделите, включващи процеси в силовите електрически вериги на електрически локомотив за променлив ток с определен вид компенсатор за реактивна мощност, при движение по конкретен участък от контактната мрежа (КМ).

В доклада е направено математическо моделиране на електромагнитните процеси в силовата вериги на ЕТС чрез числено интегриране на система диференциални уравнения, описващи процесите в електрическите и магнитни вериги. Разгледан е конкретен вариант за създаване на математически модел, с помощта на който се изчисляват моментните стойности на тока и напрежението на основните елементи в схемата на разглежданата система. Едновременно с изчисляването на моментните стойности на променливите се определят и интегралните показатели, средна и ефективна стойност на представляващите интерес променливи – активна и реактивна мощност, коефициент на мощност и др.

Графичното представяне на интегралните характеристики се осъществява с използването на графична програма MS Excel. Предлаганата методика позволява да се определят аналитично енергетичните показатели на изследваните ЕТС за променлив ток.


Математическо моделиране коефициент на несиносуидалност и мощност електрически транспортни средства за променлив токMathematical modeling coefficient of asinusoidality and power electric vehicles of alternating current.Радка Васева

BIBLIOGRAPHY

[1] Arkov A. S. Varhu nyakoi problemi na upravlenie na tiristorni preobrazuvateli s estestvena komutatsiya. DS 679 - TsINTI.
( [1] Арков А. С. Върху някои проблеми на управление на тиристорни преобразуватели с естествена комутация. ДС 679 - ЦИНТИ. )

[2] Borshukov E. Ikonomicheska efektivnost na izkustvenata komutatsiya v tiristornite preobrazuvateli na elektricheskiya podvizhen sastav. Sp. Zhelezopaten transport, 1987 g.,
( [2] Боршуков Е. Икономическа ефективност на изкуствената комутация в тиристорните преобразуватели на електрическия подвижен състав. Сп. Железопътен транспорт, 1987 г., )

[3] Cherneva G. Nyakoi problemi na upravlenieto na sistemata tokoizpravitel - impulsen regulator - tyagov dvigatel v sistemata za zadvizhvane na EMV za promenliv tok. VVOU „V.Levski”, sb. Nauchni trudove, kn.42, 1996 g, str.85-89
( [3] Чернева Г. Някои проблеми на управлението на системата токоизправител - импулсен регулатор - тягов двигател в системата за задвижване на ЕМВ за променлив ток. ВВОУ „В.Левски”, сб. Научни трудове, кн.42, 1996 г, стр.85-89 )

[4] Cherneva G., N. Stoycheva. Rakovodstvo za uprazhneniya po kompyutarno modelirane i simulatsiya na komunikatsionna i osiguritelna tehnika. VTU,S. 2010 g.
( [4] Чернева Г., Н. Стойчева. Ръководство за упражнения по компютърно моделиране и симулация на комуникационна и осигурителна техника. ВТУ,С. 2010 г. )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките