Научен доклад ID 891 : 2013/3
ОЦЕНКА НА УСТОЙЧИВОСТТА СРЕЩУ НАПРЕЧНО ПРЕМЕСТВАНЕ НА ЖЕЛЕЗНИЯ ПЪТ С ПОМОЩА НА DGS

Тошко Русенов, Майя Иванова

Баластовото легло е важен елемент от горното строене, който осигурява необходимото съпротивление на действащите в релсите надлъжни натискови сили с цел устойчивост на пътя и сигурност на движение на влакове. Основните му функции са предаване на осовите натоварвания върху долното строене, осигуряване на напречна и надлъжна устойчивост на релсо-траверсовата скара срещу преместване и осигуряване на добро отводняване.

В следствие на температурни промени възникват надлъжни натискови сили в релсите, затова баластовото легло трябва да бъде добре уплътнено, за да не доведе до измятане на релсите. След пресяване на баластовата призма и подмяна на релсо-травесовата скара плътността на баластовото легло е много ниска. При нормална експлоатация баластовото легло се уплътнява естествено и осигурява достатъчна устойчивост срещу напречно преместване на железния път. За безопасната експлоатация на нов или подновен жп път трябва да се уплътни баласта с Динамичен стабилизатор на железния път (DGS).

В доклада е разгледана промяната на устойчивостта срещу напречно преместване на железния път след пресяване на баластовата призма, подбиване с траверсоподбивна машина, стабилизиране с DGS и при нормална експлоатация на железния път. Разгледан е принцъп на стабилизиране на железния път с помощта на DGS.

open/download as PDF
динамичен стабилизатор устойчивост подбиване баластdynamic track stabilizer resistance tamping ballastТошко Русенов Майя Иванова

BIBLIOGRAPHY

[1] Lichberger B., Track Compendium, Germany, 2011,

[2] Shubert E., Die raumliche Wirkung der Verdichtung des Gleisschotters, ETR Eisenbahntechnische Rundshau (37) 1/1988, S.71-74,

[3] Fischer.J., Einfluss von Frequenz und Amplitude auf die Stabilisierung von Oberbauschotter, Dissertation, TU Graz, Juni 1983,

[4] www.plassertheurer.com

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките