Научен доклад ID 886 : 2013/3
ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЗЪБНИЯ ПРОФИЛ ОТ ПРЕДАВАТЕЛЕН МЕХАНИЗЪМ НА ЛОКОМОТИВИ

Милен Милков Михалев

Правилния избор на типа тягово предаване, в частност зъбно предаване и особенността на неговата експлоатация е основа за надеждната работа на предавателния механизъм и на локомотива като цяло. Един от пътищата, увеличаващи дълготрайността на зъбните предавки е рационалната геометрия на зацепване, която зависи и от износването на зъбите – фактор не по-малко актуален от тяхната якост. За изучаване характера на износване на еволвентния зъбен профил в разработката е приложен метод за получаване очертанието на зъбния профил въз основа на измерени параметри на зъбните колела чрез специализирани уреди с висока точност. В настоящата разработка изследването е проведено върху зъбните предавки на електрически локомотиви серии 44.000 и 45.000, експлоатирани в Р България.


локомотиви предавателен механизъм зъбен профил.locomotives transmission tooth profile.Милен Милков Михалев

BIBLIOGRAPHY

[1] Dinev G. Metodi za podobryavane i vazstanovyavane na zabni kolela ot koloosni reduktori, SOFTTREYD, S. 2007
( [1] Динев Г. Методи за подобряване и възстановяване на зъбни колела от колоосни редуктори, СОФТТРЕЙД, С. 2007 )

[2] Dinev G. Povredi v zabnite kolela ot koloosni reduktori na elektricheski lokomotivi, SOFTTREYD, S. 2004
( [2] Динев Г. Повреди в зъбните колела от колоосни редуктори на електрически локомотиви, СОФТТРЕЙД, С. 2004 )

[3] Dinev G., Investigation of breakdowns in tooth wheels in tractive reducers of electric locomotives, IRMES`04, Kraguevac, 2004.

[4] Arnaudov K. Znachenie vneshney nagruzki zubchatuyu peredachu-predposylka dostovernogo rascheta nagruzochnoy sposobnosti ee elementov, Mezhdunarodnoyy kongres po zubchatym peredacha, 95, S. 1995, kn.1
( [4] Арнаудов К. Значение внешней нагрузки зубчатую передачу-предпосылка достоверного расчета нагрузочноы способности ее елементов, Международноый конгрес по зубчатым передача, 95, С. 1995, кн.1 )

[5] Shtarkalev Il., Milushev M.Izmervane parametri na zabni kolela i predavki pri remont na zhelezopatna tehnika, III NTS s mezhdunarodno uchastie VVTU "T. Kableshkov", S.
( [5] Щъркалев Ил., Милушев М.Измерване параметри на зъбни колела и предавки при ремонт на железопътна техника, III НТС с международно участие ВВТУ "Т. Каблешков", С. )

[6] Dinev G. P. Kolev, Opredelyane na geometriyata na profila na zaba ot zabna predavka na elektricheski lokomotiv., Sbornik dokladi na nauchna konferentsiya po Mashinni elementi, TU-Sofiya, noemv. 2004
( [6] Динев Г. П. Колев, Определяне на геометрията на профила на зъба от зъбна предавка на електрически локомотив., Сборник доклади на научна конференция по Машинни елементи, ТУ-София, ноемв. 2004 )

[7] Kolev P., Opredelyane na profila na zaba na evolventno tsilindrichno zabno kolelo i na proizvezhdashtiya go greben, Nauchna sesiya na VMEI-89, s., 1989
( [7] Колев П., Определяне на профила на зъба на еволвентно цилиндрично зъбно колело и на произвеждащия го гребен, Научна сесия на ВМЕИ-89, с., 1989 )

[8] Kolev P., Programen produkt za konstruirane na profila na zaba na tsilindrichno zabno kolelo i na proizvezhdashtiya go greben, Nauchna sesiya na VMEI-89, s., 1989
( [8] Колев П., Програмен продукт за конструиране на профила на зъба на цилиндрично зъбно колело и на произвеждащия го гребен, Научна сесия на ВМЕИ-89, с., 1989 )

[9] Vulgakov E. Teoriya evolventnyh zubchatyh peredach, M. Mashinostroenie, 1995
( [9] Вулгаков Э. Теория эволвентных зубчатых передач, М. Машиностроение, 1995 )

[10] Kalashnikov SP., Kalashnikov A.C. Izgotovlenie zubchatyh koles. -M., Vysshaya shkola, 1980
( [10] Калашников СП., Калашников A.C. Изготовление зубчатых колес. -М., Высшая школа, 1980 )

[11] Markov A.L. Izmerenie zubchatyh koles, "Mashinostroenie", 1968.
( [11] Марков А.Л. Измерение зубчатых колес, "Машиностроение", 1968. )

[12] Tayts B.A. Tochnost i kontrol zubchatyh koles, "Mashinostroenie",-M., 1972
( [12] Тайц Б.А. Точность и контроль зубчатых колес, "Машиностроение",-М., 1972 )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките