Научен доклад ID 885 : 2013/3
АНАЛИЗ НА ПОСЛЕДСТВИЯТА ОТ ПРОМЯНАТА В КОНСТРУКЦИЯТА НА ЦЕНТРАЛНАТА РЕСОРНА СТЕПЕН ПРИ ТРАМВАЙНИ ТАЛИГИ Т 81

Емил М. Михайлов

Настоящият материал се отнася за трамвайните талиги Т 81 на на-миращите се в експлоатация трамвайни мотриси (ТМ) типове Т6М 700 и Т8М 700М. В началото на 90-те години на ХХ век е изменена конструкцията на централната ре-сорна степен (ЦРС) – заменени са пружинните комплекти с по-къси, но са запазени характеристиките на степента. В резултат от промяната е променено мястото на долната чаша на ЦРС – от долния лист на надлъжната греда чашата е монтирана върху горния лист на гредата. Веднага след промяната на ЦРС се наблюдава интен-зивна поява на пукнатини в двата края на напречната греда на рамата на талигата. С годините и влошаването на състоянието на релсовия път интензивността на про-цеса се ускорява.

През есента на 2011 година бяха проведени измервания на ускоренията в тали-говата рама, бяха измерени големи стойностни на ускоренията, чиито пикови стой-ности достигаха 117 ms-2. През Декември 2012 година при повторни измервания бяха потвърдени тези резултати. Достигна се до извода, че ускореното възникване и раз-витие на пукнатините в напречната греда на рамата е в резултат на големите стой-ности на ускоренията в талиговата рама в следствие на неравностите на пътя.

В материалът с помощта на програмата Autodesk Inventor е направен анализ на разпределението на вътрешните напрежения в рамата на талигата при двата ва-рианта на ЦРС. Разпределението на напреженията е изследвано, както при равно-мерно натоварване на колелата, така и при действието на силите породени от уско-ренията.


трамвайна талига ресорна степен пукнатиниtramway bogie spring degree cracksЕмил М. Михайлов

BIBLIOGRAPHY

[1] Mihaylov E., Yonchev E., „Izmervane na uskoreniyata v ramata na tramvayna ta-liga T81 s tsel ustanovyavane na prichinite za poyava i razvitie na puknatini”, MTK, Sofiya, 2013 g.
( [1] Михайлов Е., Йончев Е., „Измерване на ускоренията в рамата на трамвайна та-лига Т81 с цел установяване на причините за поява и развитие на пукнатини”, МТК, София, 2013 г. )

[2] Kisyov I., „Narachnik na inzhenera”, chast ІІ, Tehnika, Sofiya, 1979 g.
( [2] Кисьов И., „Наръчник на инженера”, част ІІ, Техника, София, 1979 г. )

[3] Ruzhekov T., Penchev Tsv., Dimitrov E., „Teoriya i konstruirane na zhelezopatna tehnika”, VTU, Sofiya, 2011 g.
( [3] Ружеков Т., Пенчев Цв., Димитров Е., „Теория и конструиране на железопътна техника”, ВТУ, София, 2011 г. )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките