Научен доклад ID 881 : 2013/3
МОДЕЛИРАНЕ НА ЧОВЕШКИЯ ФАКТОР КАТО КОМПОНЕНТ НА ФУНКЦИОНАЛНАТА УСТОЙЧИВОСТ НА АВТОМАТИЗИРАНИ СИСТЕМИ В КРИТИЧНИ ПРИЛОЖЕНИЯ

Зоя Хубенова1, Владимир Гергов2, Антонио Андонов2

Съвременните информационно-технически системи за осигуряване на безопасността на функциониране на потенциално опасни обекти представляват съвкупност от разнообразни човекомашинни системи, процесите в които протичат с участието на човека, под негов контрол и ръководство. При осигуряване на безопасността изключително внимание трябва да се отделя на човешкия фактор, преди всичко в сферата на осигуряване на безопасна експлоатация. В този аспект, предлаганата статия разглежда проблемът за осигуряването на оперативна ефективна диагностика и профилактичен контрол на функционалното състояние на сложни ергатични системи и техните компоненти в процеса на функционирането им. Предложен е модел на управление на надеждността на сложна човекомашинна система на базата на данните от профилактичен контрол на състоянията и показателите на дейността на човешките и машини компоненти, формиран чрез преобразуването на най-общ ситуационен модел на системата, основан на семиотичната основа на ситуационното управление. Функционирането на системата е представено като процес на изменение на състоянията на анализираната система, подложена на управляващи, коригиращи, профилактични и пр. въздействия, които се разглеждат за реализираната система върху крайни интервали от време T, където T е време за експлоатация, определено от между профилактичния период, а за оператора – време на дежурство. При тази постановка, въз основа на предложения ситуационно-вероятностен модел е решена задачата за управление на системата „човек-машина” и нейните компоненти чрез прогнозиране на вероятностните характеристики на функциониране по данни на статистиката от профилактичния контрол, коригирани при всяка стъпка на прогнозата.

open/download as PDF
човешки фактор надеждност автоматизирани системи.human factors reliability automated systems.Зоя Хубенова Владимир Гергов Антонио Андонов

BIBLIOGRAPHY

[1]. Gubinskiy A. I. i dr., Nadezhnost kompleksnyh sistem chelovek-tehnika., L. Sudostroene, 1976
( [1]. Губинский А. И. и др., Надежность комплексных систем человек-техника., Л. Судостроене, 1976 )

[2]. Getzov P.S., Angelov P.S., Hristov P.L. A Method for Control and Diagnostics of an Aircraft Automatic Control System using Simulation. International Conference AIRDIAG’91, 1991, р. 8, Warsaw, Poland.

[3]. Lootsm F. Numerical Methods for Optimization, Academic press ing., New York, 2005.

[4]. Salvendy Gavriel, Handbook of Human Factors and Ergonomics

[Hardcover] Hobokenq New Jersyq2012

[5]. System Engineering Handbook, Edited by Machol R. McGRW BOOK COMPANY, New York, 1995.

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките