Научен доклад ID 876 : 2013/3
МЕТОД ЗА ЕКСПРЕСНО РАЗПОЗНАВАНЕ НА ЕЛЕМЕНТИ ОТ ДИСКРЕТНА СТРУКТУРА

Георги Д. Ненов, Филип Г. Илиев

В работата се предлага метод за предварително и бързо разпознаване на елементи от дискретна система. Използва се метрика в евклидово пространство, която определя степента на принадлежност към определен клас елементи от генералната съвкупност. Формира се сумарна метрика чрез нормираните парциални метрики, образувани от параметрите на неидентифицирания елемент от генералната съвкупност и параметрите на класовете, установени чрез съответни статистически характеристики.

Методът е надежден, не изисква специално математическо осигуряване и може да се използва в телекомуникациите, автоматичното регулиране, криминалистиката, радиолокацията, медицината и други области където се налага разпознаването на образи в условията на априорна неопределеност.


разпознаване метрика евклидово пространство дискретни елементи статистически характеристики.recognition metric Euclidean space discrete elements statistical characteristics.Георги Д. Ненов Филип Г. Илиев

BIBLIOGRAPHY

[1] Aleksandrovskaya L.N., A.P. Afanasev, A.A. Lisov. Sovremennyye metody obespecheniya bezotkaznosti slozhnyh tehnicheskih sistem. M., Logos, 2003.
( [1] Александровская Л.Н., А.П. Афанасьев, А.А. Лисов. Современные методы обеспечения безотказности сложных технических систем. М., Логос, 2003. )

[2] Gasparov D.V., T.A. Golinkevich, A.V. Mozgalevskiy. Prognozirovanie tehnicheskogo sostoyaniya i nadezhnosti radiozlektronnoy aparatury. M., Sov radio, 1974.
( [2] Гаспаров Д.В., Т.А. Голинкевич, А.В. Мозгалевский. Прогнозирование технического состояния и надежности радиозлектронной апаратуры. М., Сов радио, 1974. )

[3] Nenov G.D. Nadezhdnost na radioelektronnite izdeliya. S, Tehnika, 1983.
( [3] Ненов Г.Д. Надеждност на радиоелектронните изделия. С, Техника, 1983. )

[4] Han G., S. Shapiro. Statisticheskie modeli v inzhenernyh zadachah. M., Mir, 1963.
( [4] Хан Г., С. Шапиро. Статистические модели в инженерных задачах. М., Мир, 1963. )

[5] Tsypkin Ya.Z. Informatsionnaya teoriya identifikatsii. M., Nauka, 1995.
( [5] Цыпкин Я.З. Информационная теория идентификации. М., Наука, 1995. )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките