Научен доклад ID 874 : 2013/3
МОДЕЛИРАНЕ НА ПРОЦЕСИТЕ В СЪБИТИЙНО ОРИЕНТИРАНИ КОМУНИКАЦИОННО-ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ

Евгений Хубенов1, Зоя Чифлиджанова-Хубенова2

Събитийно-ориентираните комуникационно-информационни системи се разглеж-дат като съвкупност от свързани в мрежа елементи на информационното пространство. Това, което е характерно за тях, е че информационните обекти в голяма част от времето съществуват в комуникационната инфраструктура, характеризират се със слаба свързаност помежду си и са пространствено, временно и синхронизационно разделени. Пред комуникационно-информационните системи от този клас стои задачата за надежден транспорт и за обработка на потоци от данни, постъпващи непрекъснато по случаен закон във времето, генерирани от различни източници с различна мрежова свързаност. В допълнение откриването на промени във временното разпределение на данните (на темпа, с който постъпват във времето), налага адаптиране на структурата на комуникационната система, особено в ситуации, когато обемът на информацията нараства на порядъци и загубата на информация е критична. Непрекъснатостта, заложена в природата на потока от данни, случайният му характер по отношение на темпа на постъпване на данните по време и вероятността за различно съдържание променя и подходът към информационното му съдържание. Обект на разглеждане са онтологията, структурата и елементите на събитийно-ориентирани комуникационно-информационни системи. Изяснени са подходи за моделиране на системите като динамичен и стохастически процес, зависещ от взаимодействието на събития с различни вероятностни характеристики с цел адаптация на комуникационните параметри на системата и запазване на работоспособността и в динамична информационна среда.

open/download as PDF
информационни системи събития комуникационни системи.information systems events communications systems.Евгений Хубенов Зоя Чифлиджанова-Хубенова

BIBLIOGRAPHY

[1]. Dodonov A., Lande D., Zhivuchest informatsionnyh sistem., K., Nauk. dumka, 2011, s.256
( [1]. Додонов А., Ландэ Д., Живучесть информационных систем., К., Наук. думка, 2011, с.256 )

[2]. Abu-Taie Evon M. O., Rahman El Sheikh Asim Abdel, Handbook of Research on Discrete Event Simulation Environments: Technologies and Applications, Hershey • New York, 2010.

[3]. Cassandras Christos G., Introduction to Discrete Event Systems Second Edition, Boston University, Springer Science-Business Media, LLC, 2008.

[4]. Gama João, Medhat Gaber Mohamed, Learning from Data Streams Processing Techniques in Sensor Networks, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2007.

[5]. Miguel A. Labrador, Pedro M. Wightman, Topology Control in Wireless Sensor Networks – with a companion simulation tool for teaching and research, Springer Science - Business Media B.V., 2009.

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките