Научен доклад ID 863 : 2013/3
АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА РИСКА ПРИ ЗАЩИТА НА ИНФОРМАЦИЯТА В АНАЛИТИЧНИ СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

Христина Спиридонова, Антонио Андонов, Мариана Михова

В съвременните бизнес-процеси защитата на конфиденциалната информация е важна компонента на дейността, свързана с разработването, съпровождането и управлението на информационните технологии. В настоящата статия са предложени мерки за прогнозиране на количествени характеристики на риска, свързан със защитата на конфиденциалната информация в аналитични системи с различно предназначение.

Централно място в тази проблематика заемат задачите за избор на варианти при сценарийно планирани алтернативи, стратегии, планове и т.н., оптимални по отношение на един или друг критерий. В научната литература по тези проблеми съществуват забележими разлики между работите с теоретичен и приложен характер. В теорията се разглеждат логическите основи на избора, аксиоматиката, общите принципи на съгласуваност и рационалност, а повечето приложими работи са посветени на построяването на конкретни модели и процедури, в значителна част евристични. В тази ситуация от изключителна актуалност са въпросите за разработване и систематизация на теоретично обосновани методи, способни да служат като методологична основа за решаване на приложни задачи. В този смисъл целта на предложената работа е да предложи подход при прогнозиране на качествени характеристики на риска при приемане на решения, свързани със защитата на конфиденциална информация в аналитични системи. Получени са оценки на прогнозирани нива на риска при въздействие върху конфиденциална информация с цел нейното обезценяване, както и на ефективността на защитата й, позволяващи да се проследят стратегическите закономерности на поведението на участвалите субекти, преследващи противоположни цели.

open/download as PDF
информационна сигурност риск конфиденциална информацияinformation Security risk confidential informationХристина Спиридонова Антонио Андонов Мариана Михова

BIBLIOGRAPHY

[1] Schemaker P. Strategies for Succeeding No Matter Wat the Future Brings. Profiting from Uncertainty, 2005

[2] Bozek F., R. Urban, Manegemet rizika, Brno, 2008

[3] Dohery N. Integrited Risk Management, NJ:M/c Graw – H-ll, 2000

[4] Jednot A., Analiza a rizeni rizik v doprave. Praha, BEN, 2008

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките