Научен доклад ID 863 : 2013/3
АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА РИСКА ПРИ ЗАЩИТА НА ИНФОРМАЦИЯТА В АНАЛИТИЧНИ СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

Христина Спиридонова, Антонио Андонов, Мариана Михова

В съвременните бизнес-процеси защитата на конфиденциалната информация е важна компонента на дейността, свързана с разработването, съпровождането и управлението на информационните технологии. В настоящата статия са предложени мерки за прогнозиране на количествени характеристики на риска, свързан със защитата на конфиденциалната информация в аналитични системи с различно предназначение.

Централно място в тази проблематика заемат задачите за избор на варианти при сценарийно планирани алтернативи, стратегии, планове и т.н., оптимални по отношение на един или друг критерий. В научната литература по тези проблеми съществуват забележими разлики между работите с теоретичен и приложен характер. В теорията се разглеждат логическите основи на избора, аксиоматиката, общите принципи на съгласуваност и рационалност, а повечето приложими работи са посветени на построяването на конкретни модели и процедури, в значителна част евристични. В тази ситуация от изключителна актуалност са въпросите за разработване и систематизация на теоретично обосновани методи, способни да служат като методологична основа за решаване на приложни задачи. В този смисъл целта на предложената работа е да предложи подход при прогнозиране на качествени характеристики на риска при приемане на решения, свързани със защитата на конфиденциална информация в аналитични системи. Получени са оценки на прогнозирани нива на риска при въздействие върху конфиденциална информация с цел нейното обезценяване, както и на ефективността на защитата й, позволяващи да се проследят стратегическите закономерности на поведението на участвалите субекти, преследващи противоположни цели.


информационна сигурност риск конфиденциална информацияinformation Security risk confidential informationХристина Спиридонова Антонио Андонов Мариана Михова

BIBLIOGRAPHY

[1] Schemaker P. Strategies for Succeeding No Matter Wat the Future Brings. Profiting from Uncertainty, 2005

[2] Bozek F., R. Urban, Manegemet rizika, Brno, 2008

[3] Dohery N. Integrited Risk Management, NJ:M/c Graw – H-ll, 2000

[4] Jednot A., Analiza a rizeni rizik v doprave. Praha, BEN, 2008

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките