Научен доклад ID 862 : 2013/3
МОДЕЛИРАНЕ НА НАДЕЖДНОСТТА НА ОТКАЗОУСТОЙЧИВИ СИСТЕМИ С ХОМОГЕННО РЕЗЕРВИРАНЕ

Христo Христов1, Мария Христова2

Предмет на теоретично изследване са системи с висока отговорност, включително в управлението на транспортни процеси. Изхожда се от презумпцията, че такива системи трябва да имат готовност и средно време между отказите, значително по-добри от обичайните стойности за системи в реално време. Предлага се високата надеждност, каквато се изисква от тях, да се постигне чрез отказоустойчивост, основното средство на която е излишъкът. В тази статия той има формата на постоянно включено резервиране. Резервирането може да е хомогенно или диверситетно. Тук е разгледан случаят, когато заместващата компонента е идентична с отказалата единица. Новост на подхода, е че като изходна структура се използва система с резервирана дробна кратност на структурния излишък. За пръв път се стига до извода, че последователна и паралелна по надеждност системи могат да се моделират чрез общата формула за надеждност на изходната структура в двете екстремни крайности на параметрите ѝ. Получени са формули за готовността и средното време между отказите MTBF. Направени се изводи, свързани с факторите, от които зависи подобрението на надеждността. Показано е, че при осигурени ресурси може да се стигне до произволно висока предварително зададена надеждност.


надеждност излишък готовност системи за реално време критични по безопасност системи отказоустойчиви системиreliability redundancy availability mean time between failures Real Time Systems Safety Critical Systems Fault Tolerant Systems Христo Христов Мария Христова

BIBLIOGRAPHY

[1] Hristov, Hr. V. Trifonov, Nadezhdnost i sigurnost na komunikatsiite, Novi znaniya, 2005,
( [1] Христов, Хр. В. Трифонов, Надеждност и сигурност на комуникациите, Нови знания, 2005, )

[2] John Downer, When Failure is an Option: Redundancy, reliability and regulation in complex technical systems,. London School of Economics and Political Science, 2009

[3] Medikonda S., P.S. Panchumarthy, An Approach to Modeling Software Safety in Safe-Critical Systems. Journal of Computers Science (5), 2009

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките