Научен доклад ID 858 : 2013/3
ФОТОСОЛАРНА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ЦЕЛИ

Иван Миленов, Васил Димитров

Използването на слънчевата енергия е изключително перспективно и предоставя неограничени възможности. Цел на доклада е проектиране и разработване на цялостна фотосоларна инсталация във ВТУ. Предвидени са всички необходими елементи и модули за получаване на стабилно изходно променливо напрежение независимо от интензивността на слънчевото греене. Произведената от фотосоларната централа ел. енергия се използва за осветление в лаборатория „Възобновяеми енергийни източници” и за захранване на маломощни консуматори (напр. компютърна техника). С проектирането и изграждането на фотосоларната инсталация се създават условия за провеждане на научни изследвания и експерименти от докторанти и преподаватели, на лабораторни упражнения със студенти. Функционирането на фотосоларната инсталация води и до икономия на ел.енергия в рамките на произведената. Прекият икономически ефект ще е над 36 000 лв, тъй като животът на тези системи е над 20 г.

open/download as PDF
фотосоларни системи енергийна ефективностPhotovoltaic System Energy Efficiency.Иван Миленов Васил Димитров

BIBLIOGRAPHY

[1] Sibikin Yu.D., M.Yu. Sibikin, „Netraditsionnyye i vazobnovlyaemyye istochniki energii“, Uchebnoe posobie, Moskva, Izdatelstvo KnoRus, ISBN: 978-5-406-00378-0, 2010
( [1] Сибикин Ю.Д., M.Ю. Сибикин, „Нетрадиционные и възобновляемые источники энергии“, Учебное пособие, Москва, Издателство КноРус, ISBN: 978-5-406-00378-0, 2010 )

[2] Evtimov I., R. Ivanov, G. Popov, „Vazobnovyaemi energiyni iztochnitsi“, Uchebnik, Ruse, Izdatelstvo PRIMAKS, ISBN: 978-954-8675-39-0, 2013
( [2] Евтимов И., Р. Иванов, Г. Попов, „Възобновяеми енергийни източници“, Учебник, Русе, Издателство ПРИМАКС, ISBN: 978-954-8675-39-0, 2013 )

[3] Bent Soresen, „Renewable energy, Conversion, Transmission, and Storage”, Academic Press, ISBN 978-0-12-374262-9, 2007.

[4] Aldo Vieira da Rosa, “Fundamentals of Renewable Energy Processes”, Second Edition, ISBN: 978-0-12-374639-9, 2009.

[5] (link)

[6] (link)

[7] (link)

[8] (link)

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките