Научен доклад ID 855 : 2013/3
ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЕЛЕКТРОСТАТИЧЕН ГЕНЕРАТОР

Георги Павлов, Явор Исаев, Мартина Томчева

Резюме. В доклада е изследвана възможността за производство на електрическа енергия посредством нетрадиционни енергийни източници (електростатични генератори задвижвани от възобновяеми енергийни източници(ВЕИ)). Те работят на принципа на трансформиране на механичната енергия в електрическа. Генерирането на заряд принципно се осъществява по два начина: тробоскопичен ефект или електростатична индукция.

В настоящия доклад е показана една разработка на електростатичен генератор(ЕСГ). На базата на предварително конструиран и изследван умален модел на електростатичен генератор е направено проектиране на такъв генератор за по- голяма мощност. Конструкцията и използваните материали са избрани с цел създаване на възможност за оптимално изследване на основните параметри и характеристики на устройството и неговия КПД.

Основната цел е след успешно проектиране, изграждане и изпитване на генератора да се анализират възможностите за приложението му в сферата на енергетиката, транспорта и образованието.


алтернативни източници на енергия електростатични генератори електростатична индукция alternative energy sources electrostatic generators electrostatic induction.Георги Павлов Явор Исаев Мартина Томчева

BIBLIOGRAPHY

[1] Kenarov N. PIC Mikrokontroleri chast 1. Izd-vo Mlad konstruktor, Varna, 2003 g.
( [1] Кенаров Н. PIC Микроконтролери част 1. Изд-во Млад конструктор, Варна, 2003 г. )

[2] Kenarov N. PIC Mikrokontroleri chast 2. Izd-vo Mlad konstruktor, Varna, 2006 g.
( [2] Кенаров Н. PIC Микроконтролери част 2. Изд-во Млад конструктор, Варна, 2006 г. )

[3] Nezlin M.V., V.D. Shafranov. Vvedenie v nelineynuyu fiziku plazmy. Rossiyskiy nauchnyy tsentr „Kurchatovskiy institut”, Moskva, Rossiyskaya Federatsiya, 1976.
( [3] Незлин М.В., В.Д. Шафранов. Введение в нелинейную физику плазмы. Российский научный центр „Курчатовский институт”, Москва, Российская Федерация, 1976. )

[4] Kupalyan S. D. Teoreticheskie osnovy elektrotehniki, ch. 3. Elektromagnitnoe pole. M., 1970.
( [4] Купалян С. Д. Теоретические основы электротехники, ч. 3. Электромагнитное поле. М., 1970. )

[5] Bessonov L.A. Teoreticheskie osnovy elektrotehniki. Izd-vo Vysshaya shkola, 1967.
( [5] Бессонов Л.А. Теоретические основы электротехники. Изд-во Высшая школа, 1967. )

[6] Cherneva G. Solution of Energy Crisis in Bulgaria - Challenges and Prospects. 15. medzinárodná vedecká konferencia Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí, ŽU, Žilina, 2. – 3. 06. 2010, r. 261-265
( [6] Cherneva G. Solution оf Energy Crisis in Bulgaria - Challenges and Prospects. 15. medzinárodná vedecká konferencia Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí, ŽU, Žilina, 2. – 3. 06. 2010, р. 261-265 )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките