Научен доклад ID 849 : 2013/3
МИКРОИНДЕНТАЦИОННО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА ОТ БАЛСОВО ДЪРВО

В. Гайдаров1, К. Скоупова2, Г. Замфирова1

Изследвани са образци от необработена дървесина и такива третирани чрез набъбване във вода и изсушени при различни температурни режими. Измерванията са проведени на микротвърдомер mhp-160, окомплектовка към микроскоп NU-2 и ултрамикротвърдомер DUH-211S. Използвана е разработена от нас методика за определяне на т.н. тотална микротвърдост (МНТ), даваща възможност за измерване в натоварено състояние. Съвременният метод DSI (Depth sensing indentation), състоящ се в построяване на индентационни криви натоварване-проникване, показва голямо разсейване на резултатите, поради високата структурна нееднородност на материала, но позволява пряко констатиране на кухините, които понякога са от порядъка на размерите нa проникващата пирамида. Установено е, че третираните образци имат по-малко общо съпротивление срещу деформация и че с увеличаване дълбочината на проникване микротвърдостта нараства. Последното е свързано с локално уплътняване в процеса на пенетрация. За обяснение на експериментта са предложени хипотези за структурните промени в дървесината, основаващи се на факта, че между целулозните молекули има водородни връзки, които се променят при третиране.


балсово дърво микроиндентация тотална микротвърдостbalsa wood microindentation total microhardnessВ. Гайдаров К. Скоупова Г. Замфирова

BIBLIOGRAPHY

[1] Draganova R., Himiya na darvesinata, DI „Tehnika”, Sofiya, 1976
( [1] Драганова Р., Химия на дървесината, ДИ „Техника”, София, 1976 )

[2] Bhuiyan Md., Hirai N. and Sobue N., Changes of crystallinity in wood cellulose by heat treatment under dried and moist conditions, J. of Wood Science, Vol. 46, Issue 6, pp 431-436, 2000

[3] Ravichandran G. and Vural M., Failure mode transition and energy dissipation in naturally occurring composites, Composites Part B: Engineering, Volume 35, Issues 6–8, pp 639–646, 2004

[4] Zamfirova G. and Dimitrova A., Some Methodological Contributions to the Vickers Microhardness Technique, Polymer Testing, 19, pp 533-542, 2000

[5] Ahlren P., Goring D. and Wood J., The fiber saturation point of various morphological subdivisions of Douglas-fir and aspen wood, Wood Sci. and Technology, Vol. 6( 2), pp 81-84, 1972

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките