Научен доклад ID 844 : 2013/3
ПРИЛОЖЕНИЕ НА ДИФЕРЕНЦИАЛНО КВАДРАТИЧЕН МЕТОД ПРИ АНАЛИЗ НА НЕЦЕНТРИЧНО ПОДПРЕНИ ГРЕДИ

Коста Младенов, Албена Дойчева

Анализът на напрегнатото и деформираното състояние на тела от гредови тип се извършва при предпоставката за центрично свързване на съставящите обекти. Много по-често обаче на практика свързването е ексцентрично, така че предаването на съответните усилия е по-сложно отколкото при центричното. Пример в това отношение е и железопътната релса, която е нецентрично свързана с траверсата, при което нейната деформация от вертикален товар има за резултат възникване не само на огъване и срязване, но и на нормална сила на натиск. Тази особеност изисква при анализа на деформираното състояние да се решават съвместно диференциалното уравнение и на огъването, и на чист опън или натиск. Целта на настоящата работа е да покаже приложение на обобщения диференциално квадратичен метод (ОДКМ) за приблизително изследване на нецентрично подпрени греди. ОДКМ намери широко приложение в последните няколко десетилетия при голям кръг едно- и многомерни задачи както в механиката на твърдото деформируемо тяло, в това число и в механика на разрушението, така и в хидро- и аеромеханиката. Тъй като на авторите не е известно присъствието на въпросния подход в родната научна литература, на доклада би могло да се придаде и образователно значение.


напрегнато състояние греда квадратичен методstressed state beam quadrature methodКоста Младенов Албена Дойчева

BIBLIOGRAPHY

[1] Bellman R. E., B. G. Kashef and J. Casti Differential quadrature method: a technique for the rapid solution of nonlinear partial differential equations, Journal of computational physics, vol. 10, 1972, pp. 40-52

[2] Shu C. Differential Quadrature and its Application in Engineering, London, “Springer-Verlag”, 2000, str. 340

[3] Zong Z. and Y. Zhang Advanced differential quadrature methods, Boca Raton, “CRC Press”, 2009, str. 339

[4] Shu C. and Richards B. E. Application of Generalized Differential Quadrature to Solve Two-Dimensional Incompressible Navier-Stokes Equations, Int. J. of Numerical Methods in Fluids, vol. 15, 1992, str. 791-798

[5] Girgin Z. Y., Yilmaz and A. Çetkin Application of the generalized differential quadrature method to deflection and buckling analysis of structural components, Journal of Engineering Sciences, 6 (2-3), 2000, str. 117-124

[6] Shu C. and W. Chen On optimal selection of interior points for applying discretized boundary conditions in dq vibration analysis of beams and plates, Journal of Sound and Vibration, vol. 222(2), 1999, str. 239-257

[7] Doycheva A., K. Mladenov Edna zadacha za netsentrichno podpryana greda s elastichna vrazka, sp. Stroitelstvo, № 4, 2009, str.11-16
( [7] Дойчева А., К. Младенов Една задача за нецентрично подпряна греда с еластичнa връзкa, сп. Строителство, № 4, 2009, стр.11-16 )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките