Научен доклад ID 843 : 2013/3
ДИНАМИКА НА МАШИНЕН АГРЕГАТ С РАЗПРЕДЕЛЕНИ МАСОВИ И ЕЛАСТИЧНИ ПАРАМЕТРИ НА ВРЪЗКАТА МЕЖДУ СИЛОВАТА И РАБОТНАТА МАШИНА

Петър Колев Колев

В работата е извършено механоматематично моделиране на шахтов подемник с отворена структура с отчитане на разпределени еластични и масови параметри на въжето свързващо силовият агрегат с кабината. Отчитането се налага поради доминираща еластичност и сравнима маса на въжето спрямо останалите елементи на системата.

Полученият математичен модел е силно нелинеен. По тази причина решението се моделира цифрово в средата на Matlab. Извършена е оценка на решението.

open/download as PDF
еластодинамика подемници машинен агрегат.elasto dynamics cage hoists mechanical aggregateПетър Колев Колев

BIBLIOGRAPHY

[1] Andronov, A.A., A.A.Vit, S.E.Haykin. Teoriya kolebaniy, Fizmatgiz, M., 1981.
( [1] Андронов, А.А., А.А.Вит, С.Э.Хайкин. Теория колебаний, Физматгиз, М., 1981. )

[2] Komarov M.S., Dinamika gruzopodaemnyh mashin, Mashgiz, M., 1962.
( [2] Комаров М.С., Динамика грузоподъемных машин, Машгиз, М., 1962. )

[3] Loytsyannskiy L. G., A.I. Lure, Kurs teoreticheskoy mehaniki, Nauka, M., 1983
( [3] Лойцяннский Л. Г., А.И. Лурье, Курс теоретической механики, Наука, М., 1983 )

[4] Fronius St., Maschinenelemente, Bd.II, Antriebselemente, VEB Verlag, B., 1971.

[5] Holzweibing Fr., Dresing H., Lehrbuch der Mascinendynamics, VEB Fachbuchverlag, Leipzig, 1979.

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките