Научен доклад ID 841 : 2013/3
СИМУЛАЦИЯ НА ПАСИВНО ФИЛТРИРАНЕ НА ТЯГОВИ ПОДСТАНЦИИ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ ТРАНСПОРТ В РЕПУБЛИКА СЪРБИЯ

Гаврилович С. Бранислав, Бундало Зоран, Вукадинович Воислав

Резюме. Статията разглежда проблемите на филтриране на хармоници в тягови подстанции на железопътния транспорт. В тяговите подстанции на сръбските железници има филтри за хармоници от 3ти и 5ти ред. В това конкретно приложение е предложено решение за намаляване на хармониците чрез пасивно филтриране. Симулациите, извършени под Matlab Simulink показват, че монтирането на два теснолентови филтри за хармоници от 3ти и 5ти ред ще намали нивата на хармоници и коефициента на хармониците до приемливи граници дори и в най-неблагоприятните ситуации. Като основен проблем може да се раглеждат преходните ефекти по време на късо съединение в контактната линия. Тези ефекти могат да възникнат по време на повреда в тяговата верига. Следователно, вниманието е обрърнато към дизайна на настройките за защита на тяговата верига. Създадени са диаграми от симулациите. Симулационните диаграми могат да се използват като основен инструмент за специфичен проект на процеса на защита на настройките на тягови подстанции в железопътния транспорт от гледна точка на електромагнитната съвместимост.


- Железопътни системи пасивни филтри преходен ефект късо съединение - Railway systems Passive power filters transient effect short-circuit Гаврилович С. Бранислав Бундало Зоран Вукадинович Воислав

BIBLIOGRAPHY

[1] Runge w., “Electromagnetic Compatibility (EMC) of Railway Applications”, Guidance by European Standards, 2005, pp. 1-12.

[2] Gavrilovic S.B.: „Modelling the Harmonic Components of Voltage and Current in Electric Traction Supply System of the “Serbian Railways”, Journal of Electrical and Electronics Engineering, Academy of Romanian Scientists University of Oradea, Faculty of Electrical Engineering and Information Technology, pp 77-83, Volume 3, Number 1, ISSN 1844 – 6035, Romania, 2010.

[3] L. Zanotto, R. Piovan, V. Toigo, E. Gaio, P. Bordignon, T. Consani, M. Fracchia, Filter design for harmonic reduction in high-voltage booster for railway applications, IEEE Transactions on Power Delivery, Vol.20, Issue 1, 2005, pp. 258 – 263.

[4] H. Akagi, Modern active filters and traditional passive filters, Bulletin of the Polish Academy of Sciences, Technical Sciences, Vol.54, No.3, 2006, pp. 255-269.

[5] T. Jarou, M. Cherkaoui, M. Maaroufi, Contribution to the controlling of the shunt active power filter to compensate for the harmonics, unbalanced currents and reactive power, Proc. WSEAS/IASME Int. Conf. on Electric Power Systems, High Voltages, Electric Machines, Tenerife, Spain, 2006, pp. 263-269.

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките