Научен доклад ID 838 : 2013/3
ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ТРАНСПОРТНИТЕ И ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА НОВИ МОТРИСНИ ВЛАКОВЕ ЗА ХЪРВАТСКАТА ЖЕЛЕЗОПЪТНА МРЕЖА

Младен Никшич, Тихомир Плеса, Патриция Коритар

Подвижния състав на хърватската железница се отличава с разнообразие от видове, модели и серии. Тази система генерира високи разходи за поддръжка, а повечето возила са морално остарели и не работят. Въпреки че, хърватскита железница в последните няколко години положи усилия да придобие нови превозни средства и да модернизира някои стари серии, подвижния състав в по-голямата си част е на повече от 30 години. Световната икономическа криза доведе железопътния превоз на товари до стeгнация. От друга страна пътническия транспорт предлага много по-добра перспектива, особено при градските и крайградските услуги. Стар, ненадежден и некомфортен подвижния състав е поставен в неизгодна конкурента позиция спрямо други железопътни оператори или дори други видове пътнически транспорт. Следователно фактори като качество на услугата, точност, цена и комфорт при пътуването ще бъдат ключови за привличането на пътници. Тези изисквания трябва да бъдат изпълнени чрез придобиване на нови мотрисни влакове за градски-крайградси и регионален транспорт. Статията анализира продуктивността на старите мотрисни влакове за минал период. Въз основа на търсето на транспортни услуги и прогнози за пътническия транспорт е предложено придобиване на нови мотрисни влакове. Също така е определена техническата харектеристика на новите мотрисни влакове, както и необходимата структура на влаковете.


подвижен състав технически характеристики мотрисни влаковеrolling stock technical characteristics multiple-unit trainsМладен Никшич Тихомир Плеса Патриция Коритар

BIBLIOGRAPHY

[1] Studija razvoja i unapređenja kvalitete usluga gradsko-prigradskog željezničkog prijevoza putnika grada Zagreba i okolnih županija, Inženjerski biro Convena konzalting, Zagreb, 2011.

[2] Studija opravdanosti investicije u nove prijevozne kapacitete – motorne vlakove CaseStudy: Srednjoročni plan (do 2020), Facultyof Transport andTrafficSciences, 2012.

[3] Istraživanje prometne potražnje tržišta željezničkih transportnih usluga u Republici Hrvatskoj i okruženju – casestudy:potreba za elektro – vučnim vozilima, Fakultet prometnih znanosti, Zagreb, rujan, 2010.

[4] Haramina,H. , Pleša, T, Puljiz, M: ImpactofCentralizedRailTrafficControl on theQualityofSuburbanPassengerServices // InternationalScientificConferenceLogisticsandintelligent transport technologies – opportunities for a neweconomicupturn / Ivaković Č, Šafran M. (ur.).

[5] Mlinarić, T.-J., Pleša, T., Ljubaj, I.: Technicalandtechnologicalpreconditions for implementationofintegratedtimetableinregionalpassenger transport withtheRepublicofSlovenia // RoadandRailInfrastructure I I, ProceedingsoftheConference CETRA 2012 /

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките