Научен доклад ID 821 : 2013/3
ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРИ ИЗГРАЖДАНЕТО НА ИНТЕГРИРАНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЦЕСИТЕ ВЪВ ВИСШЕ ТРАНСПОРТНО УЧИЛИЩЕ „ТОДОР КАБЛЕШКОВ”

Детелин Василев

Процесите са в центъра на всяка една организация. Те не просто описват по какъв начин трябва да се изпълняват задачите, но в каква последователност, от кого и кой отговаря за координирането им. Те са толкова важни за бизнеса, че начина по който са дефинирани, визуализирани и управлявани на практика определя колко успешна ще бъде организацията. Внедряването на софтуер за управление на процесите улеснява приемането на международно признати стандарти, спомага за приобщаването на нови служители към вътрешнофирмената култура и увеличава стойността на организацията. Тази стъпка създава условия за по-бърз растеж, дефинирайки ясно бизнес процесите и премахвайки ограниченията пред степенуването на дейностите. Качеството на образователния процес, като основен във всяко висше училище, пряко зависи от системите за управление. Въвеждането на мерки, свързани с изграждането и развитието на стандарти и процедури за управление на качеството, ще доведе до повишено качеството на присъщите дейности във Висше транспортно училище (ВТУ). Въпреки постигнатите до момента конкретни резултати в развитието на управленските системи във ВТУ, изградените информационни системи обслужващи основни и спомагателни процеси в дейността се наблюдава разпокъсаност и липса на синхрон в работата им. Това понякога създава усещането за хаотичност в протичането на процесите. В работата е представена идеята за внедряване на една Системи за единно планиране на ресурсите (ERP) във ВТУ и възможните предизвикателства.


системи за управление висше образование качество на образованиетоmanagement higher education quality of educationДетелин Василев

BIBLIOGRAPHY

[1] Proekt BG051PO001-3.1.08.-0007 „Povishavane na efektivnostta na obrazovatelniya protses, chrez usavarshenstvane na sistemite za upravlenie na kachestvoto na uslugite v obrazovanieto i obuchenieto vav Visshe transportno uchilishte „Todor Kableshkov”
( [1] Проект BG051PO001-3.1.08.-0007 „Повишаване на ефективността на образователния процес, чрез усъвършенстване на системите за управление на качеството на услугите в образованието и обучението във Висше транспортно училище „Тодор Каблешков” )

[2] Shema BG051PO001-3.1.08 „Usavarshenstvane na sistemite za upravlenie vav visshite uchilishta” po Operativna programa „Razvitie na choveshkite resursi”
( [2] Схема BG051PO001-3.1.08 „Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките