Научен доклад ID 815 : 2013/3
ТРАНСПОРТЪТ КАТО СИСТЕМА

Николай Николов

Докладът разглежда транспорта като отрасъл на националната икономика. Дава определение на транспорта, разглежда видовете транспорт и транспортния процес, прави икономическа характеристика на транспорта, очертава перспективите за развитие на транспорта в Р България.


транспорт видове транспорт транспортен процес икономическа характеристика на транспорта перспективи за развитие на транспорта в Р Българияtransport types of transport transport process economic characterization of transport transport development Николай Николов

BIBLIOGRAPHY

[1] Ananiev, V. – Upravlenie na transporta, UNSS, S., 2001, s.37
( [1] Ананиев, В. – Управление на транспорта, УНСС, С., 2001, с.37 )

[2] Bakalova, V, Nikolova, Hr.”Ikonomika na transporta”, S., 2010, s.26
( [2] Бакалова, В, Николова, Хр.”Икономика на транспорта”, С., 2010, с.26 )

[3] Demerdzhiev M., „Geografiya na transporta”, S., 1996, s.51
( [3] Демерджиев М., „География на транспорта”, С., 1996, с.51 )

[4] Dimitar, S., „Osnovi na avtomobilniya transport”, 1990, s.12
( [4] Димитър, С., „Основи на автомобилния транспорт”, 1990, с.12 )

[5] Mutafchiev, L. – Transportnata sistema na Balgariya i nasoki za neynoto usavarshenstvane, S., 2006, s.37
( [5] Мутафчиев, Л. – Транспортната система на България и насоки за нейното усъвършенстване, С., 2006, с.37 )

[6] Parvanov, Hr. i Manoilova, Iv. – Transportni pazari, S., 2007, s.67
( [6] Първанов, Хр. и Маноилова, Ив. – Транспортни пазари, С., 2007, с.67 )

[7] Parvanov, Hr., Transportni sistemi, S., 2004, s.72
( [7] Първанов, Хр., Транспортни системи, С., 2004, с.72 )

[8] Razvitie i prestrukturirane na transporta v Balgariya, Sbornik s dokladi ot Nauchno-prakticheska konferentsiya, S., 1994, s.49
( [8] Развитие и преструктуриране на транспорта в България, Сборник с доклади от Научно-практическа конференция, С., 1994, с.49 )

[9] Slavova-Nocheva M., Konkurentsiya. Konkurentosposobnost. Transporten pazar, S., 2012, s.175
( [9] Славова-Ночева М., Конкуренция. Конкурентоспособност. Транспортен пазар, С., 2012, с.175 )

[10] Balgarski talkoven rechnik, S., 1976, s.346
( [10] Български тълковен речник, С., 1976, с.346 )

[11] Transporten entsiklopedichen rechnik, S., 1995, s.39
( [11] Транспортен енциклопедичен речник, С., 1995, с.39 )

[12] Strategiya za razvitie na transportnata sistema v Balgariya do 2020g., S., 2010, s.13
( [12] Стратегия за развитие на транспортната система в България до 2020г., С., 2010, с.13 )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките