Научен доклад ID 814 : 2013/3
НЯКОИ ПРОБЛЕМИ, СВЪРЗАНИ С ФИНАНСИРАНЕТО НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПОСТИГАНЕ НА СИГУРНОСТТА В ГРАЖДАНСКОТО ВЪЗДУХОПЛАВАНЕ

Тонко Петков

В световната практика се прилагат различни модели и методи на финансиране на дейностите по постигане на сигурността в гражданското въздухоплаване. Например, в Европа се използват четири основни механизма на финансиране на дейностите за авиационна сигурност: финансиране чрез (1) такси за авиационна сигурност, (2) допълнителни такси или вноски за сигурността, (3) летищни такси за сигурност и в по-малка степен (4) държавни помощи и субсидии. В една или друга степен финансирането е свързано с действащите модели за разпределение на отговорностите между държавата (представлявана от различни нейни ведомства и администрации), авиационните оператори-превозвачи, летищните оператори и други свързани лица по постигане на сигурността. В общия случай се налага заплащане на такса за сигурност от ползвателите на въздушния транспорт. ИКАО определя общи политики по отношение методите за формиране на размера на плащанията, свързани с постигане на авиационната сигурност. ЕС продължава да разглежда въпроса, но към 2013 г не е прието общностно законодателство по отношение таксите за сигурност. Законът за гражданското въздухоплаване въведе такса за сигурност в летищата. Свързаната „Наредба за таксите за използване на летищата за обществено ползване и за аеронавигационно обслужване в Република България“ бе съответно изменена, при което сме свидетели на отсъствие на единен подход при формиране на размера на таксите за различните летища. Доколко гражданската въздухоплавателна администрация е независим орган по отношение определяне/контрола на размера на таксите за сигурност, доколко държавата успява да контролира летищните оператори при въвеждане на различни плащания, свързани със сигурността и други проблеми са разгледани в доклада.


такси за сигурност финансиране на авиационната сигурност прозрачност на разходитеsecurity charges; funding of aviation security; transperance of the expencesТонко Петков

BIBLIOGRAPHY

[1] Reglament (EO) № 300/2008 na evropeyskiya parlament i na saveta ot 11 mart 2008 godina otnosno obshtite pravila v oblastta na sigurnostta na grazhdanskoto vazduhoplavane i za otmyana na Reglament (EO) № 2320/2002 (OV L 97, 9.4.2008 g., str. 72)
( [1] Регламент (ЕО) № 300/2008 на европейския парламент и на съвета от 11 март 2008 година относно общите правила в областта на сигурността на гражданското въздухоплаване и за отмяна на Регламент (ЕО) № 2320/2002 (ОВ L 97, 9.4.2008 г., стр. 72) )

[2] Predlozhenie za direktiva na evropeyskiya parlament i saveta otnosno taksi za sigurnostta na vazduhoplavaneto/Bryuksel, 11.5.2009 g.COM(2009) 217 okonchatelen
( [2] Предложение за директива на европейския парламент и съвета относно такси за сигурността на въздухоплаването/Брюксел, 11.5.2009 г.COM(2009) 217 окончателен )

[3] Pozitsiya na Evropeyskiya parlament prieta na parvo chetene na 5 may 2010 g. s ogled priemaneto na Direktiva 2010/…/ES na Evropeyskiya parlament i na Saveta otnosno taksi za sigurnostta na vazduhoplavaneto C 81 E/165, 15.3.2011 g
( [3] Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 5 май 2010 г. с оглед приемането на Директива 2010/…/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно такси за сигурността на въздухоплаването C 81 E/165, 15.3.2011 г )

[4] Stanovishte na Evropeyskiya ikonomicheski i sotsialen komitet otnosno „Predlozhenie za direktiva na Evropeyskiya parlament i na Saveta otnosno taksi za sigurnostta na vazduhoplavaneto C 128/142, 18.5.2010 g.
( [4] Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно такси за сигурността на въздухоплаването C 128/142, 18.5.2010 г. )

[5] Doklad na Komisiyata za finansiraneto na sigurnostta na vazduhoplavaneto/ Bryuksel, 2.2.2009 COM(2009) 30 okonchatelen
( [5] Доклад на Комисията за финансирането на сигурността на въздухоплаването/ Брюксел, 2.2.2009 COM(2009) 30 окончателен )

[6] Direktiva № 2009/12/EO na Evropeyskiya parlament i na Saveta ot 11 mart 2009 g. otnosno letishtnite taksi (OV, L 70/11 ot 11 mart 2009 g.).
( [6] Директива № 2009/12/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2009 г. относно летищните такси (ОВ, L 70/11 от 11 март 2009 г.). )

[7] Zakon za grazhdanskoto vazduhoplavane
( [7] Закон за гражданското въздухоплаване )

[8] Naredba za taksite za izpolzvane na letishtata za obshtestveno polzvane i za aeronavigatsionno obsluzhvane v Republika Balgariya (Obn. DV. br.2 /1999g., posledno izm.i dop. DV. br.38 / 2013g.)
( [8] Наредба за таксите за използване на летищата за обществено ползване и за аеронавигационно обслужване в Република България (Обн. ДВ. бр.2 /1999г., последно изм.и доп. ДВ. бр.38 / 2013г.) )

[9] Prilozhenie 17. Bezopasnost. Zashtita mezhdunarodnoy grazhdanskoy aviatsii ot aktov nezakonnogo vmeshatelstva, 9-toe izd., 2011/IKAO, 2011CAO
( [9] Приложение 17. Безопасность. Защита международной гражданской авиации от актов незаконного вмешательства, 9-тое изд., 2011/ИКАО, 2011CAO )

[10] Reshenie №255/26.04.2013 g za opredelyane na razmera na letishtnite taksi na letishte Sofiya/“Letishte Sofiya“EAD
( [10] Решение №255/26.04.2013 г за определяне на размера на летищните такси на летище София/“Летище София“ЕАД )

[11] Reshenie № 45-01-216/27.05.2013 g na Glavniya direktor na GD“GVA“/www.caa.bg
( [11] Решение № 45-01-216/27.05.2013 г на Главния директор на ГД“ГВА“/www.caa.bg )

[12] Reshenie № 45-01-228/10.06.2013 g na Glavniya direktor na GD“GVA“/www.caa.bg
( [12] Решение № 45-01-228/10.06.2013 г на Главния директор на ГД“ГВА“/www.caa.bg )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките