Научен доклад ID 810 : 2013/3
СЪВРЕМЕННИ ПОДХОДИ КЪМ АРГУМЕНТАТИВНИЯ ДИСКУРС ПРИ ИКОНОМИЧЕСКИЯ АНАЛИЗ

Васко Василев

Теоретичното осмисляне и практическата приложимост на икономическия анализ все повече засилват ролята си в динамично променящия се свят. Постигането на истината е цел на икономическия анализ като в същото време, се признава и за идеал на аргументацията. За правилна се приема онази аргументация, която е построена по законите на логическото разсъждение, т.е. при която няма противоречие между тезиса и подкрепящите го доводи. Съвременните подходи са насочени към интегриране на логическите и реторическите характеристики на аргументативния процес, като възможност за преодоляване на недостатъците. Едно от централните понятия в теорията на аргументацията е „приемливост“, което в същото време се отнася и към резултатите на икономическия анализ. Разбирането на понятието за приемливост е основано на философския възглед за разумност, като би следвало да се отчита, че обществото е динамична, развиваща се система. Нейната цялостност е интегрална, а не резултат от механично събрани части.


икономически анализ аргументация аргументативен процес реторически характеристики логическо разсъждение истинаeconomic analysis argumentation argumentative process rhetorical features logical reasoning truthВаско Василев

BIBLIOGRAPHY

[1] Drakar, P., Novite realnosti, izd. “Hr. Botev”, S., 1992
( [1] Дракър, П., Новите реалности, изд. “Хр. Ботев”, С., 1992 )

[2] Perelman C., Olbrechts-Tyteca L. Treatise on argumentation: the new rhetoric, Bruxelles, 1983

[3] Tulmin S., Chelovecheskoe ponimanie /Per. s angl. – M.: Progress, 1984.
( [3] Тулмин С., Человеческое понимание /Пер. с англ. – М.: Прогресс, 1984. )

[4] Kopperschmidt J., Rhetorica: Essays on the theory, history and practice of rhetoric, Olms, 1985.

[5] McCloskey, D.N., 1998, The Rhetoric of Economics (second edition), The Univrsity of Wisconsin Press, Madison.

[6] Donka Aleksandrova „Tendentsii v politicheskata retorika na balgarskiya prehod”, sp. Retorika i komunikatsii – broy 3 / 2012
( [6] Донка Александрова „Тенденции в политическата реторика на българския преход”, сп. Реторика и комуникации – брой 3 / 2012 )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките