Научен доклад ID 808 : 2013/3
ЕФЕКТИВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА НА ТРАНСПОРТНО - ЛОГИСТИЧНИТЕ ФИРМИ

Росица Малинова, Симеон Ананиев Ананиев

Статията разглежда пазара за транспортно-логистичните услуги в България, като е направен аналитичен анализ на ефективната организация на работа в транспортно-логистичните фирми. Анализът обхваща транспортно-логистичните фирми, които работят предимно по Общите спедиторски условия (ОСУ) и Общите складови условия (ОСКУ) на Национално сдружение на българските спедиторски и логистични фирми (НСБС). В статията е обърнато внимание също така и на маркетинговите стратегии, който провеждат, транспортно-логистичните фирми, като част от общата политика на фирмата. Ефективна организация на работата на транспортно-логистичните фирми, е структурирана и разгледана във връзка с информационните системи, които се използват и спомагат за повишаването ефективността на предлагания продукт. Особено внимание е отделено на електронните транспортни борси които предлагат товари, превозни средства, складове и логистични услуги, който се използват за ефективното офериране, организиране и реализиране на транспортно-логистичния процес. В заключение е направен генерален икономическо – технологичен анализ на ефективната организация на работата на транспортно-логистичните фирми и конкурентноспособността им, на българския и европейския транспортен пазар. Изведени са перспективите за развитие на транспортно-логистичните услуги.

open/download as PDF
транспорт спедиция логистика общи спедиторски условия транспортни борси интелигентни системи.transport freight forwarding logistics general shipping conditions transport exchanges intelligent systems.Росица Малинова Симеон Ананиев Ананиев

BIBLIOGRAPHY

[1] Natsionalno sdruzhenie na balgarskite speditori. Narachnik za profesionalno obuchenie na speditorski kadri v saotvetstvie sas standartite na FIATA. NSBS,S.,2006
( [1] Национално сдружение на българските спедитори. Наръчник за професионално обучение на спедиторски кадри в съответствие със стандартите на ФИАТА. НСБС,С.,2006 )

[2] Nikolova, Hr., „Mezhdunaroden transport i Speditsiya“, Universitetsko izdatelstvo“Stopanstvo“, Sofiya, 2011g.
( [2] Николова, Хр., „Международен транспорт и Спедиция“, Университетско издателство“Стопанство“, София, 2011г. )

[3] Spisanie “The building”, (link)
( [3] Списание “The building”, (link) )

[4] Ananiev S., Kolev Or., „Elektronni transportni borsi” Yubileyna nauchna konferentsiya „Transportat v globalnata ikonomika” Sofiya 12 may 2011g.
( [4] Ананиев С., Колев Ор., „Електронни транспортни борси” Юбилейна научна конференция „Транспортът в глобалната икономика” София 12 май 2011г. )

[5] Internet sayt na Balgarska asotsiatsiya za speditsiya, transport i logistika NSBS (link)
( [5] Интернет сайт на Българска асоциация за спедиция, транспорт и логистика НСБС (link) )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките