Научен доклад ID 805 : 2013/3
РОЛЯ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ ТРАНСПОРТ ПРИ ОБСЛУЖВАНЕТО НА ТУРИЗМА

Виолета Мутафчиева-Бакалова

Ролята на железопътния транспорт при обслужването на туризма е специфична предвид неговите технико-икономически особености. Следва да се вземе под внимание, че този вид транспорт осигурява туристически пътувания в определени сегменти на транспортния пазар. Това обуславя актуалното му приложение при сегашните условия, което е пряко свързано с неговите конкретни предимства при извършването на пътнически превози. В доклада са посочени възможностите за осъществяване на туристически пътувания по железопътен транспорт , които са пряко обусловени от конюнктурата на транспортния пазар при настоящите условия у нас.. Направена е оценка на ролята на железопътния транспорт при обслужването на туризма в международен мащаб, като са използвани конкретни данни за броя на превозените пътници през 2010 г.

open/download as PDF
Железопътен транспорт туризъм транспортно обслужване на туризма туристически пътувания.Rail transport tourism transport services of tourism tourist travel.Виолета Мутафчиева-Бакалова

BIBLIOGRAPHY

[1] Bakalova, V, Organizatsiya na transportnata deynost v turizma, S. 2008
( [1] Бакалова, В, Организация на транспортната дейност в туризма, С. 2008 )

[2] Georgiev, A., M. Vasileva, Turoperatorska, agentska i transportna deynost v turizma, S., 2003
( [2] Георгиев, А., М. Василева, Туроператорска, агентска и транспортна дейност в туризма, С., 2003 )

[3] Mutafchiev, L. i kolektiv, „Transport i zastrahovane”, S., 2007
( [3] Мутафчиев, Л. и колектив, „Транспорт и застраховане”, С., 2007 )

[4] Parusheva, T., Destinatsiite v globalniya turisticheski pazar, Sbornik dokladi- HII natsionalen simpozium „Kachestvo, konkurentosposobnost, ustoychivo razvitie”, S. 2007
( [4] Парушева, Т., Дестинациите в глобалния туристически пазар, Сборник доклади- ХII национален симпозиум „Качество, конкурентоспособност, устойчиво развитие”, С. 2007 )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките