Научен доклад ID 805 : 2013/3
РОЛЯ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ ТРАНСПОРТ ПРИ ОБСЛУЖВАНЕТО НА ТУРИЗМА

Виолета Мутафчиева-Бакалова

Ролята на железопътния транспорт при обслужването на туризма е специфична предвид неговите технико-икономически особености. Следва да се вземе под внимание, че този вид транспорт осигурява туристически пътувания в определени сегменти на транспортния пазар. Това обуславя актуалното му приложение при сегашните условия, което е пряко свързано с неговите конкретни предимства при извършването на пътнически превози. В доклада са посочени възможностите за осъществяване на туристически пътувания по железопътен транспорт , които са пряко обусловени от конюнктурата на транспортния пазар при настоящите условия у нас.. Направена е оценка на ролята на железопътния транспорт при обслужването на туризма в международен мащаб, като са използвани конкретни данни за броя на превозените пътници през 2010 г.


Железопътен транспорт туризъм транспортно обслужване на туризма туристически пътувания.Rail transport tourism transport services of tourism tourist travel.Виолета Мутафчиева-Бакалова

BIBLIOGRAPHY

[1] Bakalova, V, Organizatsiya na transportnata deynost v turizma, S. 2008
( [1] Бакалова, В, Организация на транспортната дейност в туризма, С. 2008 )

[2] Georgiev, A., M. Vasileva, Turoperatorska, agentska i transportna deynost v turizma, S., 2003
( [2] Георгиев, А., М. Василева, Туроператорска, агентска и транспортна дейност в туризма, С., 2003 )

[3] Mutafchiev, L. i kolektiv, „Transport i zastrahovane”, S., 2007
( [3] Мутафчиев, Л. и колектив, „Транспорт и застраховане”, С., 2007 )

[4] Parusheva, T., Destinatsiite v globalniya turisticheski pazar, Sbornik dokladi- HII natsionalen simpozium „Kachestvo, konkurentosposobnost, ustoychivo razvitie”, S. 2007
( [4] Парушева, Т., Дестинациите в глобалния туристически пазар, Сборник доклади- ХII национален симпозиум „Качество, конкурентоспособност, устойчиво развитие”, С. 2007 )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките