Научен доклад ID 802 : 2013/3
СРАВНИТЕЛНА ОЦЕНКА НА ЕКОЛОГИЧНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ПЪТНИЧЕСКИТЕ ПРЕВОЗИ

Емил Железов, Елисавета Малинова

В доклада са представени методология и резултати от сравнителен анализ на базата на количествени и стойностни оценки на въздействието на пътническия автомобилен и железопътен транспорт върху околната среда. Оценките включват основни индикатори за отрицателното въздействие на пътническия транспорт върху околната среда. Анализът обхваща основни направления, релации и пунктове на зараждане и погасяване на пътникопотоци в транспортната мрежа на Р. България. Обект на изследване са пътуванията с железопътен транспорт и с леки автомобили. Резултатите показват, че приоритетното развитие на железопътния пътнически транспорт, чрез предоставяне на по-качествени и достъпни превозни услуги, трябва да стане основен приоритет на националната транспортна политика. Така в значителна степен ще се постигнат стратегическите цели за социална икономическа ефективност и устойчиво развитие на транспортния сектор.


пътнически превози външни ефекти околна среда екологично въздействиеpassenger traffic assessment of environmental impact.Емил Железов Елисавета Малинова

BIBLIOGRAPHY

[1] Jelezov E, "Ex-ante Comparative Analysis of Cost and Benefits of Essential Railway Infrastructure Projects in Bulgaria, 17. medzinárodná vedecká konferencia Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí, Fakulta špeciálneho inžinierstva ŽU, Žilina, 2012.

[2] Zhelezov E., Finansovi i ikonomicheski rezultati ot analizi na razhodite i polzite ot prioritetni zhelezopatni proekti v Balgariya, Mezhdunarodna nauchna konferentsiya "Transport 2011", ISSN 1312-3823, Tom 3, 2011
( [2] Железов Е., Финансови и икономически резултати от анализи на разходите и ползите от приоритетни железопътни проекти в България, Международна научна конференция "Транспорт 2011", ISSN 1312-3823, Том 3, 2011 )

[3] Zhelezov, E. "Prognozna otsenka na sotsialno-ikonomicheskite polzi ot realizatsiya na prioritetni zhelezopatni infrastrukturni proekti v Balgariya", Izdatelski kompleks-UNSS, ISBN 978-644-264-2, 2011 g.
( [3] Железов, Е. "Прогнозна оценка на социално-икономическите ползи от реализация на приоритетни железопътни инфраструктурни проекти в България", Издателски комплекс-УНСС, ISBN 978-644-264-2, 2011 г. )

[4] Zhelezov, E. „Otsenka na ikonomicheskata efektivnost ot prilagane na ERTMS“, seminar „Tendentsii za razvitie na operativnata savmestimost v zhelezopatniya transport v stranite ot ES“, Sofiya, Yuli 2008, NK "ZhI", sbornik
( [4] Железов, Е. „Оценка на икономическата ефективност от прилагане на ERTMS“, семинар „Тенденции за развитие на оперативната съвместимост в железопътния транспорт в страните от ЕС“, София, Юли 2008, НК "ЖИ", сборник )

[5] Vasilev D. E. Zhelezov, D. Todorova, L. Novak SOTsIALNYYe ASPEKTY MASSOVYH GORODSKIH PASSAZhIRSKIH PEREVOZOK 13. International Conference Crises Situations Solution In The Specific Environment, ISBN 978-80-8070-847-4 28 – 29 may 2008 g. Zhilina, Slovakiya.
( [5] Василев Д. Е. Железов, Д. Тодорова, Л. Новак СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ МАССОВЫХ ГОРОДСКИХ ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК 13. International Conference Crises Situations Solution In The Specific Environment, ISBN 978-80-8070-847-4 28 – 29 май 2008 г. Жилина, Словакия. )

[6] Zhelezov E. Varadinova Yu., “Ikonomicheski aspekti na analiza po razhodi i polzi na zhelezopatni infrastrukturni proekti”, “Transport 2007”, VTU “Todor Kableshkov”, 2007.
( [6] Железов Е. Варадинова Ю., “Икономически аспекти на анализа по разходи и ползи на железопътни инфраструктурни проекти”, “Транспорт 2007”, ВТУ “Тодор Каблешков”, 2007. )

[7] Natsionalen doklad za sastoyanieto i opazvaneto na okolnata sreda v Republika Balgariya
( [7] Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда в Република България )

[8] General Guidelines for cost benefit analysis for projects to be supported by the Cohesion Fund and the European Regional Development Fund in 2007-2013, http://ec.europa.eu/ regional_policy/sources/docgener/guides/cost/guide2008_en.pdf.

[9] Working Document 4: Guidance on the methodology for carrying out Cost-Benefit Analysis.

[10] Guidelines for preparation of CBA in Transport sector (December 2008) http://www.eufunds.bg/bg/page/23

[11] Handbook on estimation of external costs in the transport sector Version 1.1 February, 2008

[12] Developing Harmonised European Approaches for Transport Costing and Project Assessment, Sixt Framework Programme 2002-2006, http://heatco.ier.uni-stuttgart.de/

[13] Bulgaria General Transport Masterplan, Key Report 3 – Analysis of Future Transport Demand and Future Weaknesses to be Overcome, Bulgarian Ministry of Transport,February 2009

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките